Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Uitstel indiening aangifte PB voor buitenlandse kaderleden

De fiscus verleent een uitstel tot indiening van de aangifte in de personenbelasting voor alle belastingplichtigen voor het eerste jaar waarin zij kunnen genieten van het BBIB of BBIO statuut. Zij moeten hun aangifte via Tax-on-Web niet tegen 15 juli 2023 maar wel uiterlijk tegen 18 oktober 2023 indienen.

22 juni 2023

Lees meer over de wijzigingen aan het aangifteformulier voor aanslagjaar 2023 en aan de indieningstermijnen.

Nieuw regime voor expats sinds 1 januari 2022

Sinds 1 januari 2022 bestaat er in België een nieuwe regeling voor buitenlandse kaderleden. Deze regeling maakt een onderscheid tussen 2 categorieën belastingplichtigen, met name het bijzonder belastingstelsel voor:

  • de ingekomen belastingplichtigen (BIBB); en 
  • de ingekomen onderzoekers (BBIO).

Belangrijk verschil met het vroegere regime voor buitenlandse kaderleden is dat onder het nieuwe regime, de Belgische fiscus degenen die dit statuut verkregen hebben in principe als rijksinwoners zal beschouwen.

Met andere woorden, zij moeten in principe een aangifte in de personenbelasting (PB) indienen.

Voor meer informatie in verband met het nieuwe stelsel voor buitenlandse kaderleden, kan je ons nieuwsbericht van 7 februari 2023 raadplegen.

Uitstel aangifte PB

Omdat de fiscus met technische problemen kampt bij de implementering van het nieuwe regime, verleent zij een uitstel aan alle belastingplichtigen voor het eerste jaar waarin zij kunnen genieten van het BBIB of BBIO statuut. Zij moeten de aangifte niet tegen 15 juli 2023 maar slechts tegen 18 oktober 2023 indienen. 

Let wel. Men zou wel nog altijd individueel en gemotiveerd uitstel moeten aanvragen wanneer de fiscus een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) naar de belastingplichtige heeft opgestuurd en dit voor 15 juli 2023.

Heb je vragen over expats? 

Aarzel dan niet om onze consultants te contacteren via international.mobility@securex.e

Fiscaal nieuws