Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Tijdsregistratie: noodzakelijk kwaad of toch nuttig?

Volgens het Europese Hof van Justitie moet elke lidstaat aan werkgevers de verplichting opleggen om de dagelijkse arbeidstijd van elke werknemer te registreren. In België ben je nochtans niet verplicht om een tijdsregistratiesysteem te voorzien. Toch is dat nuttig, bijvoorbeeld wanneer je niet akkoord gaat met de overuren die een werknemer claimt.

24 mei 2023

Stel je voor dat jouw werknemer beweert een aantal overuren gepresteerd te hebben, maar je betwist dit. Volgens Europese (en sommige Belgische) rechtspraak is het dan aan jou, als werkgever, om te bewijzen dat je werknemer die uren niet gepresteerd heeft. Maar als je de dagelijks gepresteerd uren nergens hebt geregistreerd, zal je in de praktijk nooit dat bewijs kunnen leveren.

Wat zegt de Europese rechtspraak?

In een arrest van 14 mei 2019 oordeelde het Hof Van Justitie dat een nationale wettelijke regeling die werkgevers niet uitdrukkelijk verplicht tot enige vorm van registratie of controle van de normale arbeidstijden van werknemers, niet kan garanderen dat de minimumvoorschriften van de arbeidstijdrichtlijn worden gegarandeerd”.

Het Hof van Justitie baseert zich op de Arbeidstijdenrichtlijn van 2003 en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Volgens die teksten, zegt het Hof, moeten de lidstaten aan werkgevers de verplichting opleggen om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd.

Hoe zit het met tijdsregistratie in België?

De Belgische wetgeving kent momenteel geen algemene verplichting van tijdsregistratie. Toch oordeelde het Brusselse arbeidshof in diens arrest van 22 mei 2020 dat het aan de werkgever is om aan te tonen welke uren de werknemers effectief gepresteerd hebben. Momenteel volgen de meeste Belgische arbeidsrechtbanken en arbeidshoven deze beslissing niet.

Voorbeeld
Werknemer Kris beweert dat hij 30 overuren heeft gepresteerd. Het is dan, volgens het arbeidshof van Brussel, aan de werkgever om aan te tonen dat dit niet zo is. Die ‘omgekeerde bewijslast’ is veel zwaarder voor de werkgever. Zeker wanneer de werknemer geen tijdsregistratiesysteem heeft.

Moet ik nu een tijdsregistratiesysteem hebben of niet?

Wil je juridisch op zeker spelen als werkgever, dan voer je toch best een betrouwbaar tijdsregistratiesysteem in. Wettelijk gezien ben je hiertoe niet verplicht in België. Maar kijken we naar een aantal vonnissen en arresten, dan moeten we besluiten dat het ontbreken van zo’n systeem in jouw nadeel kan zijn.

Een ‘betrouwbaar tijdsregistratiesysteem’ hoeft niet per se een prikklok of een badgesysteem te zijn. Het kan ook een papieren of digitaal systeem zijn waar jouw werknemers hun gewerkte uren invullen en wekelijks door jou laten goedkeuren.

Onze tip

Vermijd discussies met je werknemers door goede afspraken te maken over de manier waarop de arbeidstijd wordt gecontroleerd en bijgehouden.

Maak afspraken via jouw arbeidsreglement

Stel, je hebt gekozen voor een bepaald systeem van tijdsregistratie. Dan maak je hier best duidelijke afspraken over, ofwel in het arbeidsreglement ofwel in de individuele arbeidsovereenkomst met je werknemer.

Voorbeeld

In het arbeidsreglement of de arbeidsovereenkomst kan je bepalen dat de werknemers geen overuren mogen presteren zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun leidinggevende.

Je zorgt er ook best voor dat de uurroosters die jouw werknemers presteren, netjes in het arbeidsreglement zijn opgenomen. Zo vermijd je discussies.

Meer weten? Mail naar myHR@securex.be en jouw Securex Legal Advisor legt het jou haarfijn uit.

Tijdsregistratie en telewerk

Een vaste waarde in veel ondernemingen sinds de coronacrisis: het tijds- en plaats onafhankelijk werken. Telewerk is intussen zodanig ingeburgerd dat lang niet elke werknemer nog van 9 tot 5-werkt.

De keerzijde van de medaille is dat je als werkgever veel minder zicht hebt op de gewerkte uren, overuren, vakantiedagen, enzovoort. Een systeem van tijdsregistratie kan je helpen om die zaken toch bij te houden.

Hoe Securex jou helpt

De conclusie is duidelijk: een systeem van tijdsregistratie geeft jou als werkgever meer juridische zekerheid, maar ook meer overzicht in tijden van telewerk.

Wist je dat Securex jou kan begeleiden bij het installeren van een tijdsregistratiesysteem in jouw onderneming? Interesse? Contacteer ons dan via myHR@securex.be.

Lees meer: ‘Ga aan de slag met onze online tools’

Bronnen