Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Einde tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van corona 2023

Hoewel er nog geen definitieve beslissing genomen werd, lijkt het er op dat de regering de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona niet zal verlengen.

1 maart 2022

In dit artikel vindt u een overzicht van de belangrijkste stappen om de economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden in te voeren.

Aanvraag tijdelijke werkloosheid arbeiders

Als u uw arbeiders vanaf 3 april 2023 in economische werkloosheid wil plaatsen, moet u ten laatste op 26 maart 2023 de aanvraag bij de RVA indienen. 

Als u uw arbeiders economisch werkloos wilt stellen, moet u de volgende 4 stappen volgen:

Stap 1. Beslis of u de arbeidsovereenkomst van uw arbeiders volledig of gedeeltelijk wilt schorsen

De periode waarin u de arbeidsovereenkomst kunt schorsen zonder een verplichte werkweek in te voeren, kan per paritair comité verschillen. Als u inlogt op Lex4You, kunt u voor uw paritair comité nagaan voor welk periode u de arbeidsovereenkomst kunt schorsen. U zoekt dan op het trefwoord “economische werkloosheid”.

Als er sectoraal niets voorzien is, kan de arbeidsovereenkomst van uw arbeiders als volgt worden geschorst:

Type

Maximale aaneensluitende werkloosheidperiode (deze periode kan eventueel door de overheid verlengd worden)

Hoeveel dagen per week moet een werknemer nog werken

Volledige schorsing

4 weken

Geen enkele dag

Grote schorsing

13 weken

Minstens 1 dag/week of minstens 2 dagen op 2 weken

Kleine schorsing

1 jaar

In een week moeten er meer werkdagen zijn dan werkloosheidsdagen of er moet minstens 1 volledige week per 2 weken gewerkt worden

Stap 2. Informeer de RVAuw arbeiders en de overlegorganen in uw bedrijf over de werkloosheid

In die aangifte geeft u ook aan wanneer de arbeidsovereenkomst geschorst zal zijn.

Dat doet u ten laatste 7 kalenderdagen vóór de eerste werkloosheidsdag. Voor de bouwsector is deze periode korter. Daar moet u deze stap ten laatste 3 kalenderdagen vóór de eerste werkloosheidsdag uitvoeren.

Let op! De dag van de kennisgeving en de eerste werkloosheidsdag zelf tellen daarbij niet mee.

Is maandag 3 april 2023 de eerste werkloosheidsdag in uw bedrijf? Dan verstuurt u de kennisgeving ten laatste op zondag 26 maart 2023. In de bouwsector moet u de kennisgeving ten laatste op donderdag 30 maart 2022 versturen.

Wat doet Securex voor u?

Bent u klant bij ons sociaal secretariaat en heeft u hulp nodig bij deze procedure? Dan kunt u beroep doen op onze Service operators via aanvraag.tw@securex.be. Zij kunnen de aanvraag bij de RVA indienen en ze bezorgen u de nodige documenten. Dat kost u 24 euro per aanvraag (exclusief btw).

Stap 3. Informeer de RVA maandelijks over de eerste effectieve werkloosheidsdag

Dat doet u elektronisch. U moet deze aangifte in de periode van 5 werkdagen vóór die dag tot de eerste werkdag erna indienen.

Wat doet Securex voor u?

Bent u klant bij ons sociaal secretariaat en heeft u hulp nodig bij deze procedure? Dan kunt u beroep doen op onze Service operators via aanvraag.tw@securex.be. Dat kost u 11 euro per aanvraag (exclusief btw).

U kunt de aanvraag bij Securex indienen via deze website. Dat kost u 9 euro per aanvraag (exclusief btw).

Stap 4. Bezorg opnieuw een C3.2A aan uw arbeiders.

Vergeet ook het validatieboek niet in te vullen indien u niet koos voor het elektronisch validatieboek via Securex. Voor arbeiders in de bouwsector moet dit validatieboek niet ingevuld worden. In deze sector moeten de nummers van de eerste twee C3.2A documenten van nieuw aangeworven arbeiders opnieuw in de Dimona ingegeven worden.

Wat doet Securex voor u?

Doet u een beroep op Securex voor de aanvraag van economische werkloosheid, dan zal Securex automatisch de C3.2A bezorgen voor 1,20 euro/formulier. Securex kan, als u daarmee instemt, ook het elektronisch validatieboek invullen.

Doet u geen beroep op Securex voor de aanvraag van economische werkloosheid, kan u deze documenten opvragen bij onze Service operators via aanvraag.tw@securex.be.

Ook de ASR scenario’s 2 en 5 moeten in orde gebracht worden, maar dat doet Securex volledig automatisch voor u met de loonverwerking.

Wilt u de volledige procedure nog eens in detail overlopen? Log dan in op Lex4You en lees ons dossier over de economische werkloosheid bij arbeiders.

Economische werkloosheid bedienden

Hieronder vindt u de 5 stappen die u moet volgen om de economische werkloosheid voor uw bedienden in te voeren.

Stap 1. Maak de C106A op tegen 12 maart 2023

Als u al een C106A heeft ingediend voor uw bedienden met vermelding van CAO 159 in rubriek II, moet u die niet opnieuw indienen.Als op de ingediende C106A enkel CAO 148 vermeld werd in rubriek II, moet u een C106A naar de RVA versturen om de période van economische werkloosheid te verlengen. U moet dan wel niet meer aantonen dat u een omzetdaling (of een daling van de productie of bestellingen) had.

Heeft u geen C106A ingediend, dan moet u deze indienen tegen 12 maart 2023. Om de C106A in te dienen, moet u deze 3 stappen volgen:

a) Ga na of de omzet, de productie of bestellingen in uw onderneming met 10% is gedaald

Eventueel kunt u ook aantonen dat uw arbeiders in het vorige kwartaal 10% van de arbeidsdagen economisch werkloos waren. Als uw arbeiders werkloos waren omwille van overmacht door het coronavirus, kan deze optie niet gebruikt worden.

De daling van de omzet, de productie of de bestellingen moet u met uw boekhouder of financiële afdeling bekijken. Securex beschikt immers niet over uw btw-aangiftes.

a) Verzamel de bewijzen van de daling of het aantal werkloosheidsdagen en vul de C106A in.

U kunt tot 30 juni 2023 beroep doen op de cao nr. 148 en 159 om de economische werkloosheid van uw bedienden in te voeren. Duidt u die optie aan op de C106A, dan moet u geen ondernemingsplan opstellen of cao afsluiten. Heeft u al een C106A aan de RVA verstuurd? Dan moet u normaal geen C106A meer versturen. 

Wat doet Securex voor u?

Bent u klant bij ons sociaal secretariaat en heeft u vragen over de C106A? Dan kunt u terecht bij uw Legal Advisor via myhr@securex.be.

b). Verstuur de C106A samen met de bewijzen naar de RVA

Dat doet u aangetekend en ten laatste 14 dagen vóór de kennisgeving van de werkloosheid.

Is maandag 1 april 2023 de eerste werkloosheidsdag in uw bedrijf? Dan verstuurt u de C106A ten laatste op zondag 12 maart 2023.

c) Verstuur de C106A en de bewijsstukken aangetekend naar het lokaal RVA-bureau dat verantwoordelijk is voor uw onderneming.

U vindt de adressen onderaan deze pagina.

Tip: om de RVA zo snel mogelijk te informeren kunt u de C106A en de bewijsstukken tegelijk ook per mail versturen naar het werkloosheidsbureau dat bevoegd is voor uw bedrijf.

Ook als u de C106A en de bewijsstukken per mail verstuurt, moet u die nog steeds aangetekend versturen. Een mail alleen is dus niet voldoende.

Stap 2. Ga na of u de arbeidsovereenkomst van uw bedienden volledig of gedeeltelijk wilt schorsen 

U kunt de arbeidsovereenkomst per kalenderjaar schorsen voor:

  • 16 volledige weken
  • of 26 gedeeltelijke weken

Opgelet, als u in de loop van een week uw werkloosheid laat aanvangen, verliest u een volledige week waarvoor u de tijdelijke werkloosheid kan inroepen. Daarom raden wij aan om de werkloosheid vanaf maandag 4 april 2022 te laten aanvangen.

Stap 3. In die aangifte geeft u ook aan wanneer de arbeidsovereenkomst geschorst zal zijn

Dat doet u ten laatste 7 kalenderdagen vóór de eerste werkloosheidsdag.

Opgelet, de dag van de kennisgeving en de eerste werkloosheidsdag zelf tellen daarbij niet mee.

Is maandag 1 april 2023 de eerste werkloosheidsdag in uw bedrijf? Dan verstuurt u de C106A ten laatste op zondag 26 maart 2023.

Wat doet Securex voor u?

Bent u klant bij ons sociaal secretariaat en heeft u hulp nodig bij deze procedure? Dan kunt u beroep doen op onze Service operators via aanvraag.tw@securex.be. Zij kunnen de aanvraag bij de RVA indienen en ze bezorgen u de nodige documenten. Dat kost u 24 euro per aanvraag (exclusief btw).

Stap 4. Informeer de RVA maandelijks over de eerste effectieve werkloosheidsdag

Dat doet u elektronisch. U moet deze aangifte in de periode van 5 werkdagen vóór die dag tot de eerste werkdag erna indienen.

Wat doet Securex voor u?

Bent u klant bij ons sociaal secretariaat en heeft u hulp nodig bij deze procedure? Dan kunt u beroep doen op onze Service operators via aanvraag.tw@securex.be. Dat kost u 11 euro per aanvraag (exclusief btw).

U kunt de aanvraag bij Securex ook indienen via deze website. Dat kost u 9 euro per aanvraag (exclusief btw).

Stap 5. Bezorg opnieuw een C3.2A aan uw bedienden

Vergeet ook het (elektronisch) validatieboek niet in te vullen. Securex kan, als u daarmee instemt, ook het elektronisch validatieboek invullen. 

Wat doet Securex voor u?

Doet u een beroep op Securex voor de aanvraag van economische werkloosheid, dan zal Securex automatisch de C3.2A bezorgen voor 1,20 €/formulier. Securex kan, als u daarmee instemt, ook het elektronisch validatieboek invullen.

Doet u geen beroep op Securex voor de aanvraag van economische werkloosheid, kan u deze documenten opvragen bij onze Service operators via aanvraag.tw@securex.be.

Ook de ASR scenario’s 2 en 5 moeten in orde gebracht worden, maar dat doet Securex voor u.

Wilt u de volledige procedure nog eens in detail overlopen? Log dan in op Lex4You en lees ons dossier over de economische werkloosheid bij bedienden.

Wat moet u doen als u al een C106A heeft verstuurd?

Met dit stappenplan gaat u na of u nog een C106A moet versturen:

Stap 1. Ga na of u in het verleden een C106A heeft verstuurd

Ga ook na of die goedgekeurd en nog geldig is.

Is dat het geval, dan kunt u onmiddellijk naar stap 2 van ons stappenplan gaan om de economische werkloosheid voor uw bedienden in te voeren. 

Is de C106A niet meer geldig, dan volgt u het volledige stappenplan om economische werkloosheid voor uw bedienden in te voeren. 

Stap 2. Verstuurde u een C106A, en verwijst u in rubriek II enkel naar cao nr. 148?

Zo ja, dan is de C106A in 2022 en 2023 niet meer geldig. In dat geval moet u dan ook een nieuwe C106A versturen.

De volledige C106A moet u dan wel niet meer invullen. Enkel rubriek I en rubriek II moeten nog ingevuld worden. Rubriek III laat u open. U moet dus niet meer aantonen dat u een omzetverlies (of een daling van de omzet of de productie) leed.

In rubriek II vermeldt u uitdrukkelijk dat het om een verlenging gaat. En u vermeldt eveneens wanneer de vorige aanvraag werd goedgekeurd.

U kunt daarbij deze vermelding gebruiken:

“Deze C106A geldt als een verlenging van de vorige C106A die werd goedgekeurd op XX/XX/202X”. U vult dan de datum van de goedkeuring in. 

Tot slot ondertekent u de C106A en verstuurt die naar de RVA. Vervolgens gaat u naar stap 2 van ons stappenplan om de economische werkloosheid voor uw bedienden in te voeren.

Coronavirus