Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Tewerkstelling artikel 17: nu ook arbeidsrechtelijk geregeld

Verenigingswerkers kunnen sinds 1 januari 2022 tewerkgesteld worden op basis van artikel 17 van het RSZ-besluit. In ons artikel van 30 december 2021 hebben we de meeste voorwaarden al op een rijtje gezet. Om de verenigingswerkers de nodige bescherming te bieden, moesten ook nog enkele andere wetten aangepast worden. En dat is nu gebeurd.

6 april 2022

Wij overlopen hier de belangrijkste wijzigingen voor u.

We wachten wel nog op wetgeving over de fiscale behandeling van de vergoeding. Zodra daarover meer duidelijkheid is, leest u het hier

Welke opzeggingstermijn moet er worden nageleefd?

Met een verenigingswerker kunt u zowel een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur als een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur afsluiten. Beide types van overeenkomsten kunnen worden opgezegd. Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor een verenigingswerker kan dus ook voortijdig worden beëindigd.

De opzeggingstermijn moet in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Bovendien kunt u de duur van de opzeggingstermijn in onderling akkoord vastleggen. Daarbij moet u wel een minimumtermijn respecteren. Zowel de werknemer als u, als werkgever, kunnen de overeenkomst beëindigen.

De minimale opzeggingstermijn voor een overeenkomst van onbepaalde duur

De opzeggingstermijn in de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met de verenigingswerker moet minstens:

 • 14 kalenderdagen bedragen als de werknemer minder dan zes maanden anciënniteit heeft
 • Eén maand bedragen als de werknemer minstens zes maanden anciënniteit heeft

De minimale opzeggingstermijn voor een overeenkomst van bepaalde duur

De opzeggingstermijn in uw arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met de verenigingswerker moet minstens:

 • 14 kalenderdagen bedragen als de overeenkomst een duur heeft van minder dan zes maanden
 • Eén maand bedragen als de overeenkomst een duur heeft van minstens zes maanden

Heeft een verenigingswerker recht op gewaarborgd loon?

Neen. Verenigingswerkers hebben geen recht op gewaarborgd loon. De nieuwe wet sluit dit uitdrukkelijk uit.

Op deze regel bestaat er één uitzondering: verenigingswerkers hebben wel recht op gewaarborgd loon als ze het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval of een beroepsziekte oplopen.

Daarnaast kan het recht op gewaarborgd loon ook via een algemeen verbindend verklaarde cao worden toegekend. Dat betekent dat u het gewaarborgd loon niet op ondernemingsniveau kan invoeren. Dat moet minstens op sectoraal niveau gebeuren.

Moet u opleidingen voorzien voor verenigingswerkers?

Neen, verenigingswerkers zijn expliciet uitgesloten van de regelgeving over de opleidingsverplichtingen.

Zijn cao’s van toepassing op verenigingswerkers?

Ja. U moet uw verenigingswerkers dus de voordelen die in cao’s worden vastgelegd, toekennen. Dat geldt voor de bepalingen uit alle types van cao’s. Bijgevolg zijn zowel:

 • De cao’s van de Nationale Arbeidsraad
 • De sectorale cao’s
 • Als uw ondernemings-cao’s

op hen van toepassing.

Op deze regel bestaan twee uitzonderingen. Bepalingen over

 • Opleidingen
 • Loontoeslagen voor avond-, nacht- en zondagsarbeid

die in de cao’s opgenomen zijn, moet u niet toepassen op uw verenigingswerkers.

Moeten er sociale documenten worden bijgehouden voor verenigingswerkers?

Neen, de regels over de sociale documenten zijn niet van toepassing op verenigingswerkers.

Dat betekent dat onder ander de volgende documenten niet moeten worden bijgehouden:

 • Het algemeen personeelsregister en het speciaal personeelsregister
 • De individuele rekening
 • Het aanwezigheidsregister
 • Het register voor werktijdregeling

Kan een verenigingswerker zijn inkomsten combineren met uitkeringen?

Ja, dat kan.

Het verenigingswerk kan worden gecombineerd met:

 • Uitkeringen als volledig werkloze, als de overeenkomst van het verenigingswerk vóór de werkloosheid al werd uitgevoerd
 • Uitkeringen in het SWT-stelsel (het vroegere brugpensioen), als de overeenkomst van het verenigingswerk vóór de werkloosheid al werd uitgevoerd

Voor de ziekte-uitkeringen wordt het verenigingswerk niet als werkzaamheid beschouwd , als de overeenkomst van het verenigingswerk vóór de arbeidsongeschiktheid al werd afgesloten en uitgevoerd.

Vanaf wanneer kunt u een Dimona-aangifte doen?

Vanaf 7 april 2022 kunt u Dimona-aangiftes doen voor de verenigingswerkers.

Voor activiteiten in de sportsector, moet u een Dimona "S17" indienen.

Voor activiteiten in de overige sectoren, moet u een Dimona "O17" indienen.

Voor activiteiten in de TV sector, moet u een Dimona "T17" indienen.

Wat doet Securex voor u?

Heeft u nog vragen over het verenigingswerk, dan kunt u uw Legal Advisor contacteren via myHR@securex.be. Een model van arbeidsovereenkomst kunt u ook via uw Legal Advisor aanvragen.

 

Bron

Wet van 7 maart 2022 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (1), Belgisch Staatsblad 31 maart 2022