Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Studentenarbeid en kinderbijslag: let op voor de valkuilen

Je student heeft tot 18 jaar onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag. Om te weten hoeveel je student nadien mag werken, moet je de regionale regels erbij nemen. Deze hangen af van de woonplaats van de student.

12 juni 2023

Sinds 1 januari 2019 werd de bevoegdheid over de kinderbijslag geregionaliseerd. Het recht op kinderbijslag (of Groeipakket in Vlaanderen) verschilt sinds dan ook van regio tot regio.

Als je studenten tewerkstelt met een studentenovereenkomst, let je dan ook best op dat je de studenten niet te veel laat werken, zodat ze het recht op kinderbijslag niet (tijdelijk) verliezen.

Hieronder beschrijven we welke jongeren recht geven op “kinderbijslag” en wat de voorwaarden zijn om deze onverkort te behouden in combinatie met studentenarbeid.

Een paar verduidelijkingen vooraf

Bevoegde regio

Om te beoordelen welke regionale regels gelden voor de student die je tewerkstelt, is de woonplaats bepalend waar deze student ingeschreven staat in het bevolkingsregister.

Wie is student?

In elk gewest zijn er verschillende modaliteiten om te worden aanzien als student voor het recht op kinderbijslag, en meer bepaald dat hij vanaf en tot een bepaalde leeftijd op regelmatige basis lessen volgt (studievoorwaarde).

Meer info over wie aanzien wordt als een student waarmee een studentenovereenkomst moet worden gesloten, vind je bovendien in ons dossier over studentenarbeid.

Loon speelt geen rol voor het recht op kinderbijslag

Tenslotte merken we op dat het loon dat de student verdient met studentenarbeid geen enkele invloed heeft op de kinderbijslag (in geen enkele regio). Dit kan wel fiscale gevolgen hebben zowel voor de student zelf als voor zijn ouders (ten laste zijn of niet). Meer hierover lees je in ons dossier “Studentenarbeid -fiscale aspecten”.

Onvoorwaardelijk recht tot 18 jaar in alle regio’s

De kinderbeslag worden onvoorwaardelijk toegekend onafhankelijk van hoeveel de student werkt en onafhankelijk van het soort contract:

 • In het Vlaams Gewest, tot en met de maand waarin de leeftijd van 18 jaar bereikt wordt
 • In het Waals en Brussels gewest, tot 31 augustus van het jaar waarin hij de leeftijd van 18 jaar bereikt
 • In de Duitstalige Gemeenschap, tot de 18de verjaardag van de student

Daarna wordt het recht voorwaardelijk. De regels variëren afhankelijk van de regio.

Voorwaardelijk recht van 18 tot 25 jaar, te bekijken per regio

Vlaanderen

In Vlaanderen werkt men met de regels van het studentencontingent om het recht op het groeipakket te bepalen. Het groeipakket blijft behouden als de student:

 • Werkt met een studentenovereenkomsten onder het studentencontingent (dus met solidariteitsbijdragen en maximaal 600 uur per jaar (voor 2023 en 2024)
 • Werkt met een gewone overeenkomst of een studentenovereenkomst waarop de solidariteitsbijdragen niet van toepassing zijn, en maximaal 80 uur per maand werkt. Indien er meer gewerkt wordt, verliest men het recht op het groeipakket voor die maand

Wat als je het toegestane aantal uren overschrijdt?

 • De extra uren worden dan meegerekend binnen de limiet van 80 uur die de student per maand kan werken met een gewoon contract. Je betaalt vanaf dan ook de gewone sociale bijdragen. Hetzelfde geldt voor de student.
 • Heeft je student de 80 uur per maand met een gewoon contract overschreden? Dan heeft je student voor die maand geen recht op het groeipakket. Dit wordt maand per maand bekeken.

Studenten kunnen tegelijk werken met een studentenovereenkomst en een gewoon contract. De voorwaarden worden afzonderlijk gecontroleerd. Deze regels zijn een heel jaar van toepassing, dus ook tijdens de zomermaanden.

Wallonië

In Wallonië bepalen niet alleen de studies en het aantal gepresteerde uren, maar ook de geboortedatum van de student en zijn leeftijd of hij al dan niet recht heeft op kinderbijslag.

Men analyseert de situatie per kwartaal van het kalenderjaar. De lente- en kerstvakantie worden geïntegreerd in het overeenstemmende kwartaal (en dus niet gelijkgesteld met de grote vakantie).

De student is geboren vóór 1 januari 2001

 • Het aantal uren om het recht op kinderbijslag te behouden is vastgelegd op 240 uren voor het eerste, tweede en vierde kwartaal. Indien de grens van 240 uren per kwartaal overschreden wordt, verliest de student zijn kinderbijslag voor het volledige kwartaal (3 maanden).
 • Voor de grote vakantie (derde kwartaal) geldt er geen uurgrens voor zover de jongere de lessen hervat na de vakantie. Opgelet, van zodra de lessen aanvangen (al is het maar één uur in avondonderwijs beginnend op 1 september) eindigt de schoolvakantie (en het bijhorende kinderbijslagregime) automatisch. Vanaf dat moment geldt het kinderbijslagregime voor het vierde kwartaal, dus met de gelimiteerde uurgrens. Ook een alternerende opleiding maakt een einde aan de "grote vakantie" op 31 augustus.

De student is geboren vanaf 1 januari 2001 en hij is tussen de 18 en de 21 jaar    

 • Voor zover de student werkt met een studentenovereenkomst, blijft het recht onvoorwaardelijk tot hij de leeftijd van 21 jaar bereikt en dit dus onafhankelijk van het aantal uren dat hij werkt.
 • Indien hij tussen 18 en 21 jaar werkt met een andere overeenkomst is er een grens van 240 uur per kwartaal. Indien de grens van 240 uren per kwartaal overschreden wordt, verliest de student zijn kinderbijslag voor het volledige kwartaal (3 maanden).

De student is geboren vanaf 1 januari 2001 en hij is ouder dan 21 jaar      

 • Het aantal uren om het recht op kinderbijslag te behouden is vastgelegd op 240 uren voor het eerste, tweede en vierde kwartaal. Indien de grens van 240 uren per kwartaal overschreden wordt, verliest de student zijn kinderbijslag voor het volledige kwartaal (3 maanden).
 • Voor de grote vakantie (derde kwartaal) geldt er geen uurgrens voor zover de jongere de lessen hervat na de vakantie. Opgelet, van zodra de lessen aanvangen (al is het maar één uur in avondonderwijs beginnend op 1 september) eindigt de schoolvakantie (en het bijhorende kinderbijslagregime) automatisch. Vanaf dat moment geldt het kinderbijslagregime voor het vierde kwartaal, dus met de gelimiteerde uurgrens. Ook een alternerende opleiding maakt een einde aan de "grote vakantie" op 31 augustus.

Brussel

 • Het aantal uren om het recht op kinderbijslag te behouden is vastgelegd op 240 uren voor het eerste, tweede en vierde kwartaal. Indien de grens van 240 uren per kwartaal overschreden wordt, verliest de student zijn kinderbijslag voor het volledige kwartaal (3 maanden).
 • Voor de grote vakantie (derde kwartaal) geldt er geen uurgrens voor zover de jongere de lessen hervat na de vakantie.

De student die werkt gedurende het derde kwartaal na zijn laatste studiejaar is ook onderworpen aan de 240 urengrens. Werkt hij meer, dan verliest hij zijn recht op kinderbijslag.

Duitstalige Gemeenschap

 • Studenten hebben voor de duur van hun studies steeds recht op kinderbijslag voor zover ze met een studentenovereenkomst (al dan niet onder solidariteitsbijdragen) tewerkgesteld zijn.
 • Als de studenten evenwel met een niet- studentenovereenkomst tewerkgesteld zijn, verliezen zij het recht op kinderbijslag indien zij in een kwartaal meer dan 175 uur werken met een gewone overeenkomst.

Bijkomende info

Lees meer op de pagina: Wat met de kinderbijslag/het groeipakket?

Wat doet Securex voor jou?  

Heb je nog vragen over de voorwaarden inzake kinderbijslag in combinatie met studentenarbeid? Stuur een mail naar myHR@securex.be en krijg advies. We helpen jou graag verder. 

Bron

Studenten