Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen

Steunzones: verlenging toepassingsperiode met twee jaar

Ondernemingen die investeren in steunzones en daardoor nieuwe arbeidsplaatsen creëren, kunnen genieten van een fiscale vrijstelling. De periode waarbinnen een zone kan beschouwd worden als steunzone wordt nu met twee jaar verlengd.

13 februari 2023

Een korte refresh

Steunzones zijn “ontwrichte” zones die door de Gewesten worden afgebakend. In deze zones vonden in het verleden diverse sluitingen en collectieve ontslagen plaats.

Werkgevers die investeren in zo’n steunzones en hierdoor werkgelegenheid creëren, kunnen genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 25%.

Verlening van de toepassingsperiode

Een wet van 26 december 2022 geeft de gewesten nu opnieuw de mogelijkheid om de periode waarbinnen een zone kan beschouwd worden als een steunzone te verlengen.

Daarvoor werd de maximale toepassingsperiode van de bestaande steunzones met twee jaar verlengd en meer bepaald van zeven jaar en zes maanden naar negen jaar en zes maanden.

Voor de steunzones rond Genk en Turnhout bijvoorbeeld betekent dit dat de toepassingsperiode van de steunmaatregel verlengd wordt van 31 oktober 2022 tot 31 oktober 2024.

Bron

Fiscaal nieuws