Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Hoe kan je je voorbereiden op een eventuele belastingcontrole?

Zoals elk jaar zal de fiscus in 2024 controles uitvoeren bij werkgevers die een of meer vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing hebben toegepast. In dit artikel overlopen wij de stappen die je moet zetten om je voor te bereiden op een eventuele belastingcontrole. De fiscus bespreekt deze stappen ook in zijn waarschuwingsbrief.

2 april 2024

Indien je een of meer vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing hebt toegepast, zal je in principe een brief van de fiscus ontvangen die je zal wijzen op bijkomende controles.

Het doel van de fiscus is de werkgevers aan te sporen om de naleving van de voorwaarden en formaliteiten voor zichzelf te evalueren, en eventueel spontaan de nodige rechtzettingen te doen in de aangiften van de bedrijfsvoorheffing.

Voer vooraf een zelfevaluatie uit

Ga voordat je een belastingvrijstelling toepast – en doe dit best ook voor de reeds in het verleden geclaimde vrijstellingen - na of je onderneming:

  • Voldoet aan de toepassingsvoorwaarden van de vrijstelling
  • Beschikt over de nodige bewijsstukken

Controleer de toepassingsvoorwaarden van de vrijstelling

Voor elke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing gelden specifieke voorwaarden.

Raadpleeg voor meer informatie over de toepassingsvoorwaarden van de fiscale vrijstellingen en de aan de fiscus te bezorgen bewijzen onze thema's op Lex4You.

Bewaar bewijsstukken

Bij een belastingcontrole moet je de belastingadministratie een namenlijst (nominatieve lijst) kunnen geven die voor elke betrokken werknemer bepaalde informatie bevat. 

Klik hier voor een overzicht van de informatie die je ter beschikking moet houden van de fiscus.

De bewijsstukken van de aangifte moeten beschikbaar zijn op de datum van de (maandelijkse of driemaandelijkse) aangifte van vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing en dienen ook minstens 3 jaar (5 jaar in het geval van een inbreuk) bewaard te blijven aangezien de fiscus beschikt over een driejarige aanslagtermijn. Zorg er dan ook voor dat je alle documenten zorgvuldig bewaart.

Corrigeer de situatie indien je een fout vindt

Volgende situaties kunnen zich voordoen:

Er werd een vermindering bedrijfsvoorheffing gerekend, maar je hebt er geen recht op

Heb je een vermindering bedrijfsvooreffing genoten, maar blijkt uit nazicht dat je daar om één of andere reden geen recht op hebt ? Laat jouw Securex Client Advisor dit onmiddellijk rechtzetten. Weet dat je hierdoor mogelijk nalatigheidsinteresten (4% op jaarbasis) wegens laattijdige aangifte van de bedrijfsvoorheffing zal moeten betalen.

Er werd geen vermindering bedrijfsvoorheffing gerekend, maar je hebt er wel recht op

Correcties van een eerdere situatie kunnen vlot via een vereenvoudigde procedure worden aangebracht, d.w.z. zonder dat een bezwaarschrift moet worden ingediend.

Het belastingvoordeel kan worden gevraagd tot en met 31 augustus van het jaar volgend op het jaar van de aangifte, via een regularisatie van de bedrijfsvoorheffing.

Zo kan je de aangiften van de voorheffing voor het jaar 2023 aanpassen tot 31 augustus 2024, via een vereenvoudigde procedure via de webtoepassing Finprof.

Wens je dergelijke correcties door te voeren, dan breng je ons hier wel best zo snel mogelijk van op de hoogte.

Ondanks deze officiële deadline van 31 augustus 2024, vragen wij je vriendelijk om rekening te houden met de vakantieperiode. Gelieve dan ook correcties voor de fiscale vrijstellingen op inkomstenjaar 2023 aan ons door te geven tegen 15 mei 2024.

Wat doet Securex voor jou?

Als werkgever ben je verplicht om ons elke maand de juiste informatie te bezorgen over jouw systeem van ploegen- of nachtarbeid, alsook over de werknemers die ploegen- of nachtarbeid verrichten en over de tijd die ze hieraan besteden.

Alleen op die manier kan Securex de fiscale vrijstelling correct berekenen en aangeven.

Heb je nog vragen over de toepassing van een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing? Jouw Securex Legal Advisor helpt je met genoegen via myHR@securex.be.

 

Fiscaal nieuws
Fiscale verminderingen