Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Staking bij de NMBS op 5 oktober 2022

Het treinverkeer zal op woensdag 5 oktober ernstig verstoord worden door een staking van het NMBS-personeel. Er worden ook veel files verwacht. Deze staking kan leiden tot afwezigheden in jouw bedrijf.

3 oktober 2022

Mogen jouw werknemers afwezig zijn of te laat komen vanwege de staking?

Werknemers die te laat komen of niet op de plaats van het werk aankomen, kunnen in principe geen aanspraak maken op hun loon voor de niet gewerkte tijd.

Werd de staking vooraf aangekondigd en begint ze voordat de werknemer de woning verlaat om naar zijn werk te gaan? Dan is de werknemer verplicht al het mogelijke te doen om op het vastgestelde tijdstip op de plaats van het werk aan te komen en zijn werk te beginnen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het vervroegen van het vertrek om rekening te houden met het drukkere wegverkeer. Of aan de mogelijkheid om te carpoolen,…

Je kan ook met je werknemer afspreken om een dag vrij te nemen of te telewerken als telewerken mogelijk is.

Bron : 

Nieuws