Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Schorsing opzegtermijn bij tijdelijke werkloosheid omwille van de situatie in Oekraïne

De opzegtermijn betekend door de werkgever zal binnenkort geschorst worden tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door de crisis in Oekraïne. Deze regel zal van toepassing zijn op alle opzegtermijnen die sinds 1 april 2022 begonnen. Dit heeft het Parlement deze week beslist.

13 mei 2022

Wat is de tijdelijke werkloosheid omwille van de crisis in Oekraïne?

Als werkgever kan je jouw werknemers tijdelijk werkloos stellen omwille van de crisis in Oekraïne. Deze mogelijkheid wordt momenteel tot 30 juni 2022 voorzien.

Wat is de impact van de overmacht op de opzegtermijn?

Bij een ontslag door de werkgever schorsen de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht de opzegtermijn in principe niet. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, wordt er al van deze regel afgeweken bij tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus.

Er zal nu een nieuwe afwijking voorzien worden. Als de werkgever de werknemer ontslaat, zal de opzegtermijn ook geschorst worden bij tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door de crisis in Oekraïne. Die afwijking is enkel van toepassing als de opzegtermijn begon te lopen vanaf 1 april 2022.

Als de werknemer zelf ontslag neemt, dan schorst de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door de crisis in Oekraïne de opzegtermijn nooit.

Voorbeeld

Jan is sinds 15 maart 2022 tijdelijk werkloos omwille van overmacht door de crisis in Oekraïne. Zijn werkgever heeft immers een gebrek aan grondstoffen door de oorlog in Oekraïne. Jan wordt ontslagen door zijn werkgever met een opzegtermijn die begint op maandag 2 mei 2022.

Zolang Jan tijdelijk werkloos is omwille van overmacht door de crisis in Oekraïne, zal de opzegtermijn niet beginnen te lopen. Hij kan pas beginnen na het einde van de tijdelijke werkloosheid. Als de tijdelijke werkloosheid op 22 mei eindigt, begint de opzegtermijn vanaf 23 mei te lopen.

Stel echter dat de werkgever van Jan zijn opzegtermijn al in maart betekende en dat die sinds 28 maart liep. De nieuwe afwijking is dan nog niet van toepassing. De opzegtermijn wordt bijgevolg niet geschorst tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door de crisis in Oekraïne.

We kunnen dus besluiten dat:

  • Als de werknemer zijn ontslag geeft, de opzegtermijn blijft lopen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht
  • Als de werkgever de werknemer ontslaat, de opzegtermijn niet loopt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door de crisis in Oekraïne. Dat is enkel het geval voor opzegtermijnen die vanaf 1 april 2022 ingegaan zijn

Er moet nog een juridische lacune ingevuld worden

De wetgever heeft deze maatregel toegevoegd aan bepalingen die enkel van toepassing zijn op werknemers in de zorg en het onderwijs. Daarbij werd vergeten om het toepassingsgebied van de wet uit te breiden. 

Juridisch gezien is de maatregel dus enkel van toepassing in de sectoren van de zorg en het onderwijs. Deze lacune zal waarschijnlijk snel ingevuld worden. 

Wat doet Securex voor jou?

Heb je hierover nog vragen? Contacteer dan jouw Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Bron

  • Wetsontwerp houdende verlenging van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met betrekking tot de schorsing van de door de werkgever gegeven opzeggingstermijn tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de oorlogssituatie in Oekraïne en met betrekking tot het scholingsbeding. Deze wet zal in werking treden op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Nieuws
Ontslag