Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Recht op uitkering bij tijdskrediet landingsbaan voor gehandicapte werknemers mogelijk vanaf 55 jaar

Gehandicapte werknemers met tijdskrediet eindeloopbaan hebben al recht op een uitkering vanaf 55 jaar i.p.v. 60 jaar. Het moet dan gaan om tijdskrediet dat ingaat of verlengd wordt sinds 1 juli. Dit geldt enkel voor wie in een beschermde omgeving werkt en 25 jaar werkt als loontrekkende. Aan het recht op een landingsbaan wijzigt er niets.

11 augustus 2023

Wat is het normale regime tijdskrediet landingsbanen?

Een tijdskrediet eindeloopbaan (of 'landingsbanen') geeft werknemers het recht om hun prestaties met 20 of zelfs 50 procent te verminderen. Sinds 1 januari 2015 is het recht op tijdskrediet eindeloopbaan, de zogenaamde landingsbanen, losgekoppeld van het recht op een uitkering voor die landingsbaan.

Vanaf dat moment werd het recht op tijdskrediet landingsbanen vastgelegd op minstens 55 jaar. Je werknemer moet dan wel 25 jaar beroepservaring als werknemer kunnen aantonen. Bovendien moet die minstens 24 maanden bij jou in dienst zijn. Daarnaast moet je werknemer ook een minimum tewerkstelling hebben bij jou als werkgever. Op die regels bestaan uitzonderingen.

Het recht op een uitkering bij dergelijk tijdskrediet ontstaat daarentegen pas vanaf de leeftijd van 60 jaar. Toch hier bestaan hier al enkele uitzonderingen op:

  • Ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering
  • Werknemers met een lange loopbaan van minstens 35 jaar
  • Werknemers met een zwaar beroep of nachtprestaties
  • Definitief arbeidsongeschikte werknemers in de bouwsector

Nu is hier een bijkomende uitzondering aan toegevoegd. Hierdoor kunnen bepaalde gehandicapte werknemers ook vanaf 55 jaar recht hebben op een uitkering tijdens hun landingsbaan.

Welke werknemers komen in aanmerking?

Om van het nieuwe uitzonderingsregime te kunnen genieten, moeten gehandicapte werknemers met een landingsbaan:

  • Minstens 55 jaar zijn
  • En 25 jaar beroepservaring kunnen aantonen als werknemer

Aan die voorwaarden moet voldaan zijn op het moment waarop ze jou de kennisgeving van het tijdskrediet bezorgen.

Een gehandicapte werknemer in dit kader is een ‘doelgroepwerknemer’ die tewerkgesteld is bij een beschutte werkplaats, een sociale werkplaats of een maatwerkbedrijf (PC 327). Dit bijzonder regime geldt echter niet voor het omkaderingspersoneel. De mogelijkheid om vanaf 55 jaar uitkeringen te krijgen, is dus voorbehouden aan de gehandicapte werknemers binnen je bedrijf.

Zowel werknemers met een landingsbaan die hun arbeidsprestaties verminderen met 1/5 als diegenen die hun arbeidsprestaties verminderen met de helft komen in aanmerking.  

Sinds wanneer zijn deze regels van toepassing?

Alle werknemers die aan de voorwaarden voldoen hebben recht op een uitkering vanaf 55 jaar. Een bijkomende voorwaarde is wel dat het tijdskrediet landingsbanen aanvangt of verlengd wordt vanaf 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025. Daarna kan de maatregel wel nog worden verlengd of aangepast.

Wat doet Securex voor jou?  

In onze thema-artikelen over tijdskrediet vind je meer info over het eindeloopbaantijdskrediet.

Bronnen

Tijdskrediet