Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

PC 200: opleidingsplan registreren kan tot 30 juni 2022

Bent u een werkgever in paritair comité 200 en stelt u meer dan 20 werknemers tewerk? Heeft u bovendien een vakbondsafvaardiging? Weet dat u er alle belang bij heeft om een opleidingsplan af te sluiten. Dit kan nog tot eind juni 2022. We zetten de voordelen even op een rijtje.

7 maart 2022

Recht op opleiding

Voor de periode 2022 – 2023 geldt een recht op een gemiddeld aantal opleidingsdagen per voltijds equivalent, bepaald volgens het aantal werknemers in de onderneming:

 • In ondernemingen met minder dan 10 werknemers: gemiddeld 4 opleidingsdagen
 • In ondernemingen met minstens 10 en minder dan 20 werknemers: gemiddeld 4,5 opleidingsdagen
 • In ondernemingen met 20 of meer werknemers: gemiddeld 6 opleidingsdagen.  

Verdeling van de opleidingsdagen

De opleidingsdagen kunnen collectief worden toegekend of individueel. Alles hangt af van:

 • Het aantal werknemers binnen de onderneming
 • Het al dan niet hebben van een vakbondsafvaardiging
 • Het al dan niet afsluiten of laten registreren van een opleidingsplan

De verdeling gaat van alle dagen collectief te bepalen tot een verdeling van 2 collectieve dagen en 4 individuele dagen. Lees er alles over in onze analyse op Lex4You.

Wat is het verschil tussen een collectief en een individueel recht?

Collectief recht

De werkgever vult vrij in hoe deze dagen verdeeld worden onder de werknemers.

Individueel recht

Bij een individueel recht kan iedere werknemer het recht laten gelden op een bepaald aantal opleidingsdagen. Weliswaar volgens de tewerkstellingsbreuk. Zo zal een deeltijder bijvoorbeeld slechts recht hebben op één dag per twee jaar in plaats van twee dagen.

Bedrijfseigen opleidingsplan registreren

Registratie Sociaal Fonds

Registratie bij het Sociaal Fonds kan nog tot eind juni 2022. Deze termijn geldt voor de ondernemingen met 20 werknemers of meer én een vakbondsafvaardiging. De anderen hebben tot eind dit jaar (zie verder).

Collectivisering opleidingsdagen

De 6 verplichte opleidingsdagen per voltijds equivalent worden volledig collectief bekeken wanneer men over een geregistreerd opleidingsplan beschikt.

Heeft men geen plan of is men toegetreden tot het suppletief plan (uitgewerkt door Cevora), dan worden er 4 dagen van de 6 individueel toegekend. Er is dan minder flexibiliteit mogelijk.

Opleidingspremies

Wanneer uw werknemers betaalde opleidingen volgen, dus niet de gratis opleidingen aangeboden door Cevora, openen zij voor u het recht op bepaalde premies. Deze zijn lager of onbestaande wanneer uw onderneming niet beschikt over een geregistreerd opleidingsplan.

En ook nog...

Onder bepaalde voorwaarden kan u ook een gratis incompany-training krijgen van Cevora of kan u als werkgever ook deelnemen aan de gratis opleidingen.

Wat houdt dat in, een opleidingsplan?

In een opleidingsplan werkt u het opleidingsbeleid van uw onderneming uit. Hierin kan u bepalen welke doelgroepen of doelstellingen u voor ogen hebt, maar ook welke de inhoud van die opleidingen zal zijn.

Wat voor kleine ondernemingen of ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging?

Stelt u minder dan 20 werknemers te werk of hebt u geen vakbondsafvaardiging? Dan kunt u steeds :

 • Toetreden tot het suppletief plan dat Cevora ter beschikking stelt, of
 • Een schriftelijke verbintenis registreren. Deze laatste houdt in dat u geen plan opstelt, maar uw werknemers inschrijft voor concrete opleidingen aangeboden door Cevora. 

U geniet in beide gevallen van dezelfde financiële voordelen als de werkgevers die een bedrijfseigen opleidingsplan registreren.

De verdeling van collectieve en individuele opleidingsrechten verschilt al naargelang het geval. Lees hiervoor onze analyse op Lex4ou. 

De registratieperiode voor zowel de suppletieve opleidingsplannen van Cevora als de schriftelijke verbintenissen loopt tot eind dit jaar.

Wat brengt de toekomst?

In de arbeidsdeal werd er beslist om het gemiddelde opleidingsrecht van 5 dagen, dat werd toegekend door de WWW-wet, om te vormen naar een individueel opleidingsrecht van 5 dagen per jaar per VTE, vertrekkende van een minimumrecht van 3 dagen in 2022 en van 4 dagen in 2023. Momenteel zijn alle details nog niet gekend, maar de sectoren zullen hier afspraken over moeten maken via CAO.Wij houden u verder op de hoogte via Lex4You.

Meer weten?

Alle informatie over de verdeling van de opleidingsdagen, de opname ervan en de procedure vindt u terug in onze analyse op Lex4you

Wilt u meer weten over de voordelen en opleidingen die Cevora biedt? Raadpleeg zeker eens hun website

Het Sociaal Fonds biedt een overzicht van de registratiemogelijkheden. Dit is ook de plaats waar u uw engagementen of plannen kan registreren.

Bronnen

 • Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2021 inzake opleiding (nr. 168.829).
 • Het vormingscentrum, CEVORA
 • Sociaal Fonds PC 200
Opleiding
Bedienden (PC 200)