Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Pakjesbezorgers binnenkort beter beschermd

De ministerraad keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de werkomstandigheden van bezorgers van postpakketten in België verbetert.

26 april 2023

Waarover gaat het?

Het ontwerp wil de pakketbezorgers in België (ongeacht of ze in loondienst werken of zelfstandige zijn) beschermen en de strijd aangaan tegen sociale en fiscale fraude.

Daarnaast is het de bedoeling om ook de bedrijfsleiders van de kleine onderaannemers te beschermen. Want ook zij ondervinden een grote druk op de vergoedingen door sommige aanbieders van postdiensten.

Daarom voert het voorontwerp de volgende maatregelen door:

  • Alle aanbieders van postdiensten moeten vóór de aanvang van hun activiteiten een kennisgeving indienen bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). Daarnaast moeten ze ook per semester een aantal gegevens melden.
  • Het aanbieden, verrichten of laten verrichten van de distributie van pakjes in België wordt verboden als de vergoeding niet voldoet aan een minimumuurbedrag. Dat bedrag wordt berekend op basis van de barema's van het paritair comité 140.03, vermenigvuldigd met een coëfficiënt waarin met andere kosten en wettelijke of reglementaire verplichtingen rekening wordt gehouden
  • Alle aanbieders van postdiensten in België moeten een tijdregistratiesysteem instellen en gebruiken. Met dat systeem wordt de distributietijd geregistreerd van alle bezorgers die voor hun rekening in België pakketten distribueren. Ook de distributietijd zelf wordt begrensd.
  • Binnen elk bedrijf dat pakketbezorgdiensten aanbiedt worden preventieve maatregelen ingevoerd. Zo wordt er een coördinator aangesteld en een waakzaamheidsplan opgesteld.

Zodra deze nieuwe bepalingen in werking treden, lees je het op Lex4You.

Bron

Aanwerven & arbeidsovereenkomst