Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Opleidingsaanbod via Woodwize voor bedienden in PC 126

Vanaf 1 januari 2022 wordt het opleidingsaanbod voor de bedienden van het paritair comité voor de stoffering en houtbewerking (PC 126) georganiseerd door Woodwize in plaats van Cevora.

21 maart 2022

Deze verandering wordt ingevoerd naar aanleiding van de overgang van de bedienden van PC 200 naar PC 126 sinds 1 april 2021.

Voor de bedienden die zijn overgegaan naar PC 126 is nog wel grotendeels de regeling inzake opleidingen van PC 200 van toepassing (aantal opleidingsdagen, aanvullende opleidingsdag, …). U vindt hierover alles terug in ons artikel van 7 maart 2022.

In dit artikel vindt u de gewijzigde punten.

Opleidingsaanvraag

Het (suppletief) opleidingsplan, zoals gekend in het PC 200, wordt vervangen door de opleidingsaanvraag bij Woodwize.

In de opleidingsaanvraag kunnen de inhoud, het tijdstip, de doelgroep en alle andere elementen van de opleiding volledig autonoom worden vastgelegd. Het gaat om een bedrijfseigen plan dat ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de vakbondsafvaardiging voor de bedienden binnen de onderneming.

Als er geen vakbondsafvaardiging voor de bedienden is, moet de aanvraag worden uitgehangen in het bedrijf.

De opleidingsaanvraag kan tijdens de periode 2022–2023 worden ingediend bij Woodwize, op basis van een formulier dat zij ter beschikking stelt.

Opleidingsaanbod

Elke onderneming van PC 126, dus ook de onderneming zonder bedrijfseigen opleidingsaanvraag, kan gebruik maken van het gratis opleidingsaanbod van Woodwize tijdens de periode 2022–2023.

Het gaat om een uitgebreid opleidingsaanbod, waarin thema’s aan bod komen zoals communicatie, commercieel, financieel beheer, human resources, taalopleidingen, webgerelateerde opleidingen, persoonlijke vaardigheden, en dergelijke..  

Alle aangeboden opleidingen voor bedienden kunt u terugvinden in de opleidingskalender van Woodwize.

Als u gebruik wenst te maken van het opleidingsaanbod van Cevora, dan kan dit ook mits aanvraag bij Woodwize.

Financiële tussenkomst

Ondernemingen met een goedgekeurde opleidingsaanvraag genieten een trekkingsrecht (sectorale tussenkomst) ten laste van Woodwize. De uitwerking hiervan zal door Woodwize worden vastgelegd.

Deze tussenkomst is bedoeld voor interne of externe opleidingen buiten het gratis opleidingsaanbod van Woodwize.

Meer weten?

Heeft u een specifieke vraag over een bepaalde opleiding voor de bedienden in uw onderneming? Woodwize helpt u hier mee verder.  

Bronverwijzing

Opleiding
Stoffering en houtbewerking