Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Oorlog in Oekraïne: soms wordt tijdelijke werkloosheid overmacht aanvaard

De situatie in Oekraïne is al een week hét gespreksonderwerp. Maar wat is de impact van het conflict op uw onderneming?

4 maart 2022

Wacht u bijvoorbeeld op onderdelen uit Rusland of Oekraïne en kunt u zonder die onderdelen niet verder werken? Dan kunt u tot 31 maart 2022 beroep doen op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. Het gaat dan niet om de tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van het coronavirus, maar wel om de “klassieke” werkloosheid omwille van overmacht.

Tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van het conflict in Oekraïne

Door de situatie in Oekraïne kunnen er zich twee overmachtssituaties voordoen:

 • Er kan een gebrek aan grondstoffen of onderdelen ontstaan
 • Uw werknemers kunnen geblokkeerd zijn in Rusland of Oekraïne

Beide situaties bespreken we hier in detail.

Gebrek aan grondstoffen of onderdelen

Als u handel drijft met bedrijven uit Rusland of Oekraïne, kan de oorlog in Oekraïne een impact hebben op de werking van uw bedrijf. Als u op onderdelen of grondstoffen wacht die niet tot bij u raken omwille van de sancties of de oorlog, is er misschien geen werk voor uw werknemers.

Dat is een overmachtssituatie voor uw bedrijf. U kunt uw werknemers immers geen werk meer verschaffen omwille van een reden buiten uw wil. Daarom aanvaardt de RVA minstens tot 31 maart 2022 dat u in dat geval beroep doet op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. Omdat de situatie niet gelinkt is aan corona, moet u gebruik maken van de “klassieke” tijdelijke werkloosheid overmacht.

Om gebruik te maken van deze vorm van tijdelijke werkloosheid moet de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk volledig onmogelijk zijn. Dat betekent dat u daarvan gebruik kan maken als uw werknemers geen andere taken kunnen uitvoeren. De RVA aanvaardt wel dat sommige werknemers verder werken en anderen tijdelijk werkloos zijn. Het is ook mogelijk om werknemers bepaalde dagen te laten werken en andere dagen tijdelijk werkloos te stellen.

Geblokkeerde werknemers in Rusland of Oekraïne

Als uw werknemers door de oorlog in Oekraïne geblokkeerd zitten gaat het, op arbeidsrechtelijk vlak, om een overmachtssituatie. Omdat er al een negatief reisadvies werd gegeven voor Oekraïne vóór de oorlog en de situatie al enige tijd onzeker was, aanvaardt de RVA in dit geval geen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht.

De arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemers is door de overmachtssituatie echter wel geschorst. U moet hen dan ook geen loon uitbetalen. U kunt eventueel afspreken om bijvoorbeeld verder vakantie op te nemen.

Als uw werknemers in Rusland geblokkeerd zitten omwille van de opgelegde sancties, is er ook sprake van een overmachtssituatie. Deze situatie was minder voorspelbaar. Op dit moment heeft de RVA zich nog niet uitgesproken over de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht in deze situatie. Deze situatie verifieert u best met uw lokale RVA-bureau.

Als de tijdelijke werkloosheid niet aanvaard zou worden, is de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemers eveneens in deze situatie door de overmachtssituatie geschorst. U moet hen dan ook geen loon uitbetalen. U kunt ook hier afspreken om bijvoorbeeld verder vakantie op te nemen.

Welke stappen moet u ondernemen om de “klassieke” werkloosheid overmacht in te geven?

Als uw onderneming te kampen heeft met een gebrek aan grondstoffen of onderdelen door de oorlog, kunt u gebruik maken van de klassieke tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht.

Anders dan bij de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona, moet u in dit geval een elektronische mededeling naar de RVA versturen. U moet daarnaast in uw prestatiestaten ook de looncode voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht ingeven. U doet deze aangifte best zo snel mogelijk. U kunt die echter ten vroegste de dag van de tijdelijke werkloosheid doen.

Voor Securex-klanten zien die twee stappen er als volgt uit:

 

1.       De elektronische mededeling

U kunt de elektronische mededeling via deze tool van Securex versturen. Dit kost u 9 euro per aanvraag. In de tool klikt u op de knop “Nieuwe aanvraag overmacht” en vult u de volgende informatie in:

 • Begin- en einddatum
  Maximaal tot 31 maart 2022
 • Uitbatingszetel
  Dit is de vestigingseenheid waaronder de werknemers vallen
 • Reden overmacht► 
  U kiest hier “andere” en vult als reden “De oorlog in Oekraïne” in
 • Boodschap aan de RVA► 
  Verduidelijk hier de concrete redenen (bv. geen levering van grondstoffen uit Rusland omwille van de sancties)► Indien mogelijk verstuurt u bewijsstukken naar het lokale RVA-kantoor. Als u die niet heeft, moet u die niet versturen

Bent u Securex-klant en gebruikt u de tool niet? Dan kunt u ook een mail sturen naar: aanvraag.tw@securex.be. Dit kost u 24 euro per aanvraag.

 

Gebruik bij voorkeur deze template, zodat wij uw aanvraag vlot kunnen verwerken:

 

Onderwerp
Aanvraag tijdelijke werkloosheid oorlog in Oekraïne

Bericht
Ik doe een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van de oorlog in Oekraïne.

Begin- en einddatum overmacht:Maximaal tot 31 maart 2022

Naam onderneming:[…]

Ref.:[ondernemingsnummer, of Securex-klantennr. van max. 5 cijfers]

Adres vestigingseenheid waaronder de werknemers vallen:[…]

Reden overmacht:“Andere”: De oorlog in Oekraïne

Toelichting:

Verduidelijk hier de concrete redenen (bv. geen levering van grondstoffen uit Rusland omwille van de sancties)Indien mogelijk voegt u hiervan bewijsstukken toe. Als u die niet heeft, moet u die niet toevoegen.

 

2.       De looncode

Als Securex-klant gebruikt u de looncode

 • WWO of “WERKLOOS WEGENS OVERMACHT”

in uw prestatiestaten voor de dagen tijdelijk werkloosheid omwille van overmacht.

 

Wilt u meer informatie over de tijdelijke werkloosheid overmacht?

Als u meer info wil over de tijdelijke werkloosheid overmacht, kunt u ons dossier over dat onderwerp op Lex4You raadplegen.

Oorlog in Oekraïne en energiecrisis
Tijdelijke werkloosheid