Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Onbetaalde afwezigheid van uw werknemer? Vergeet het schriftelijk akkoord niet!

Soms vraagt een werknemer op het laatste moment of hij om één of andere reden afwezig mag zijn. U gaat daarmee akkoord, maar uw werknemer wil voor de afwezigheid geen vakantiedag gebruiken. Als de afwezigheid ook niet gelinkt kan worden aan het klein verlet of dwingende reden, dan kunt de afwezigheid als onbetaalde toegestane afwezigheid inboeken.

15 maart 2021

Let dan wel op, want de sociale inspectie aanvaardt niet zomaar dat elke toegestane afwezigheid onbetaald is. U moet aantonen dat uw werknemer u vroeg om afwezig te zijn. Daarom vraagt de inspectie dat u een schriftelijk bewijs van het akkoord kan voorleggen.

Welke afwezigheden moeten vastgelegd worden in het akkoord?

Als de inspectie vaststelt dat uw werknemer een dag onbetaald toegestaan afwezig was, moet u kunnen aantonen dat er daarover een akkoord bestond.

De inspectie diensten controleren immers of de volgende voorwaarden vervuld zijn bij een toegestane onbetaalde afwezigheid:

  • De dag onbetaalde afwezigheid kwam er op vraag van de werknemer
  • Het akkoord over de afwezigheid is vóór de afwezigheid schriftelijk vastgelegd en de reden voor de afwezigheid wordt in het document vermeld
  • Op de dag onbetaalde afwezigheid waren er normaal arbeidsprestaties voorzien
  • Als het om deeltijdse werknemers gaat moet ook het afwijkingsregister correct zijn ingevuld en ondertekend

Download uw gratis model 

U vindt hiernaast om de onbetaalde afwezigheid correct vast te leggen.