Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Oekraïense vluchtelingen en de tewerkstelling in België

De Europese Raad heeft vorige week beslist om Oekraïners onmiddellijk en tijdelijk bescherming te bieden.

10 maart 2022

De oorlog in Oekraïne brengt een enorme vluchtelingenstroom met zich mee. Om de vluchtelingen zo snel mogelijk te helpen, heeft de Europese Raad vorige week beslist om Oekraïners onmiddellijk en tijdelijk bescherming te bieden. Die bescherming geldt ook voor bepaalde personen met een andere nationaliteit die wettelijk in Oekraïne verblijven.

Oekraïners die naar België komen, worden na hun aanmelding bij het registratiecentrum en de gemeente, tijdelijk beschermd. Zodra zij tijdelijk beschermd zijn, kunnen ze ook onbeperkt werken in België.

Om te werken in België, moeten Oekraïners een bijlage 15 of een elektronische A-kaart kunnen voorleggen met de vermelding “arbeidsmarkt onbeperkt”. Als zij één van die documenten voorleggen, kunt u hen aanwerven.

Wie kan de tijdelijke bescherming aanvragen?

De volgende personen die de oorlog in Oekraïne ontvlucht zijn, kunnen tijdelijke bescherming aanvragen in België:

 • Oekraïners
 • Derdelanders met internationale bescherming of die erkend zijn als staatloze in Oekraïne
 • Hun familieleden:
  • Echtgeno(o)te en gelijkgestelde partners (dit is niet hetzelfde als de “wettelijk geregistreerde partners”)
  • Ongehuwde minderjarige kinderen
  • Andere naaste familieleden die met het gezin samenwoonden ten tijde van de gebeurtenissen die tot de massale toestroom van ontheemden geleid hebben en die op dat tijdstip volledig of hoofdzakelijk ten laste van de Oekraïner waren 

Hoe verloopt de aanvraag?

De aanvraag van het statuut als tijdelijk beschermde verloopt in 2 fases.

Fase 1: registratie in België

Als Oekraïners, hun familieleden of in Oekraïne erkende derdelanders in België aankomen, moeten ze zich registreren in het registratiecentrum. Dat bevindt zich momenteel nog in de Waterloolaan in Brussel, maar zou verhuizen naar Brussels Expo omdat daar meer ruimte is.

Nadat de personen geregistreerd zijn, onderzoekt de Dienst Vreemdelingenzaken of ze effectief aan de voorwaarden voor de tijdelijke bescherming voldoen. Als dat zo is, krijgen ze een attest van tijdelijke bescherming.

Met dit attest kan de persoon in kwestie nog niet werken. Maar het is wel nodig om voor de tweede fase.

Fase 2: Inschrijving in de gemeente

Zodra de Oekraïners, hun familieleden of in Oekraïne erkende derdelanders het attest van tijdelijke bescherming hebben, moeten ze zich inschrijven in een gemeente in België.

Als dat gebeurd is, krijgen ze na een woonstcontrole een elektronische A-kaart die één jaar geldig is. Met die kaart kunnen ze onbeperkt werken in België. U kunt hen dan ook aanwerven voor de geldigheidsduur van hun verblijf.

Voor de periode tussen de inschrijving in de gemeente en de woonstcontrole krijgen de betrokken personen een bijlage 15 waarop ook “arbeidsmarkt: onbeperkt” vermeld staat. Deze bijlage is 45 dagen geldig. Ook met die bijlage, die eventueel verlengbaar is, kunnen die personen al bij u werken.

Waarop moet u letten als een Oekraïense vluchteling in dienst neemt?

Als u een Oekraïense vluchteling in dienst neemt, moet die persoon over een geldige verblijfsvergunning in België beschikken. Door de onmiddellijke tijdelijke bescherming zullen Oekraïners vrij snel over die vergunning beschikking.

Zij moeten u één van de volgende documenten kunnen voorleggen:

 • Een bijlage 15 met de vermelding “arbeidsmarkt: onbeperkt”
 • Een elektronische A-kaart met de vermelding “arbeidsmarkt: onbeperkt”

Enkel met die documenten kunt u hen in dienst nemen. Een attest van tijdelijke bescherming is dus niet voldoende.

Let er ook op dat u hen niet in dienst houdt als ze niet meer geldig in België verblijven. U neemt daarom best een clausule in de arbeidsovereenkomst op om problemen te vermijden. Daarvoor kunt u uw Legal Advisor contacteren via myHR@securex.be

Wat doet Securex voor u?

Heeft u nog vragen over de aanwerving van buitenlandse werknemers? Dan kunt u terecht bij onze collega’s van International Mobility via international.mobility@securex.eu.

Bronnen

Oorlog in Oekraïne en energiecrisis