Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nieuwe functieclassificatie in de Geestelijke Gezondheidscentra

Ter uitvoering van het sociaal akkoord VIA6 en de invoering van IFIC, wordt een nieuwe functieclassificatie ingevoerd in de Centra voor de Geestelijke Gezondheidszorg (PC 331.212). Uw sector sloot enkele cao’s af op 9 december 2021 tot invoering van de functieclassificatie en de bijhorende loonschalen.

25 januari 2022

Wij geven u een overzicht van de belangrijkste punten.

Nieuwe functieclassificatie

Als werkgever heeft u de verantwoordelijkheid om aan uw werknemers een of meerdere referentiefuncties toe te wijzen van de nieuwe functieclassificatie.

Uiterlijk op 17 januari 2021 heeft u de toewijzing van de nieuwe referentiefunctie(s) individueel en schriftelijk gecommuniceerd aan uw werknemers, die voor deze datum reeds in dienst waren.

Nieuwe werknemers die na de schriftelijke communicatie in dienst komen, krijgen onmiddellijk een referentiefunctie toegewezen van de nieuwe sectorale functieclassificatie. Daarentegen, werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst is beëindigd voorafgaand aan de schriftelijke communicatie en die niet meer in dienst zijn op 1 februari 2022, krijgen geen nieuwe referentiefunctie toegewezen.

Mogelijkheid tot beroep

Als uw werknemers niet akkoord gaan met de toegewezen functie(s), kunnen zij hiertegen beroep aantekenen. Dit beroep moet betekend worden tegen uiterlijk 4 februari 2022.

Nieuwe baremalonen

Aan de nieuwe referentiefuncties zijn nieuwe loonschalen gekoppeld. De invoering van de nieuwe loonschalen mag in elk geval niet leiden tot een verlaging van het salaris voor de werknemers die in dienst zijn op uiterlijk 31 januari 2021.

Keuze voor uw werknemer

Bij de invoering van de nieuwe loonschalen hebben uw werknemers eenmalig de keuze tussen:

  • ofwel het behoud van zijn of haar bestaande loonvoorwaarden, inbegrepen de vastgestelde toekomstige verhogingen (= startbarema)
  • ofwel een overstap naar het IFIC barema.

De werknemer moet zijn of haar keuze aan u schriftelijk bekend maken op uiterlijk 4 februari 2022. Werknemers die beroep hebben ingediend, zoals hierboven beschreven, hebben hiervoor langer de tijd.

Als de werknemer geen keuze maakt, blijven de bestaande loonvoorwaarden van toepassing.

De keuze voor het IFIC barema is definitief en dus onomkeerbaar. Als het startbarema echter hoger is dan het IFIC barema, blijven de bestaande loonvoorwaarden behouden tot het moment (de maand) waarop het IFIC barema hoger is.

Werknemers die kiezen voor een overstap naar het IFIC barema, ontvangen vanaf de maand februari 2022 het aangepaste loon. Het IFIC barema is echter al van toepassing sinds 1 juni 2021. Voor de periode tussen 1 juni 2021 en 31 januari 2022 wordt daarom nog een looncorrectie berekend, die samen met de lonen van februari 2022 wordt betaald.

Overgangsperiode

Werknemers die in dienst treden of van functie wijziging in de periode vanaf 17 januari 2022 tot en met 31 januari 2022 hebben nog de keuze voor het oude barema.

Nieuwe werknemers die in dienst treden vanaf 1 februari 2022 hebben onmiddellijk recht op het IFIC barema dat hoort bij de functie die hem of haar is toegewezen.

Meer weten?

U kunt alle informatie terugvinden op de website van IF-IC.

Bronverwijzing

  • Cao van 9 december 2021 betreffende de procedures voor de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie alsook voor de rapportering aan de vzw if-ic in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg;
  • Cao van 9 december 2021 in uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de Centra Geestelijke Gezondheidszorg die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd
  • Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg - IFIC (if-ic.org)