Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nieuwe wet diverse fiscale bepalingen en fraudebestrijding : een allegaartje van maatregelen

Op 25 maart 2022 werd in het Belgisch Staatsblad de Wet van 17 maart 2022 houdende diverse fiscale bepalingen en fraudebestrijding gepubliceerd.

15 april 2022

Deze Wet voorziet volgende fiscale maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid, van fraude en van georganiseerde criminaliteit:

  • Er wordt vanaf aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) een bijkomende belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen voorzien, net zoals reeds het geval was voor pensioenen, om de zogenoemde ‘inkomensval’ weg te werken.
  • Er wordt tevens een wettelijk kader gecreëerd dat overleg tussen het openbaar ministerie, de federale politie en de belastingadministratie in het kader van de bestrijding van ernstige fiscale fraude en georganiseerde criminaliteit moet mogelijk maken en het werk van de multidisciplinaire onderzoeksteams moet vergemakkelijken.
  • In het kader hiervan worden 25 fiscale ambtenaren specifiek aangewezen als fiscale fraudeambtenaren met strafrechtelijke bevoegdheden van officier van gerechtelijke politie, dewelke nauw moeten samenwerken met de procureur des Konings om fiscale fraude te bestrijden.
  • De fiscale stimulans voor werknemers om zich naar een knelpuntberoep te heroriënteren, wordt verhoogd vanaf aanslagjaar 2023, door de verhoging van de vrijstelling van inkomstenbelasting van de hiervoor toegekende opleidingspremie van 220 naar 420 euro (niet geïndexeerd bedrag).
  • Vanaf 1 juli 2022 wordt het voor ondernemingen verplicht om een elektronisch betaalmiddel te voorzien voor consumenten wanneer die fysiek aanwezig zijn bij een transactie.

Bron