Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nieuwe bedragen voor de werkbonus

Door de aanpassing van het GMMI werden de drempels voor de berekening van de werkbonus aangepast op 1 mei 2022. De werkbonus is een korting op de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen van bepaalde werknemers.

4 mei 2022

Dit systeem garandeert werknemers met een laag loon een hoger nettoloon, zonder daarbij het brutoloon te verhogen.

Bedragen van toepassing vanaf 1 mei 2022

Het bedrag van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen (13,07%) wordt forfaitair als volgt verminderd wanneer het brutoloon van de werknemer zich in bepaalde loonschijven bevindt.

Bedienden

Refertemaandloon S aan 100% in €

Basisbedrag van de vermindering R in €

≤ 1.897,55

 233,05

> 1.897,55 en ≤2.904,93

 233,05 – [0,2313 x (S –  1.897,55)]

>  2.904,93

0

 

Arbeiders

Refertemaandloon S aan 100% in €

Basisbedrag van de vermindering R in €

≤ 1.897,55

 251,69

> 1.897,55 en ≤ 2.904,93

 251,69 – [0,2498 x (S – 1.897,55)]

> 2.904,93

0

Het refertemaandloon S en het basisbedrag van de vermindering R gelden voor voltijdse werknemers met volledige prestaties.

Voor deeltijdse werknemers en/of werknemers met onvolledige prestaties gelden specifieke berekeningsregels.

Wat doet Securex voor u?

Ons sociaal secretariaat berekent deze korting automatisch voor uw personeel.

Bron