Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nieuwe bedragen voor de werkbonus

Door de aanpassing van het GMMI werden de drempels voor de berekening van de werkbonus aangepast op 1 april 2022. De werkbonus is een korting op de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen van bepaalde werknemers.

11 april 2022

Dit systeem garandeert werknemers met een laag loon een hoger nettoloon, zonder daarbij het brutoloon te verhogen.

Bedragen van toepassing vanaf 1 april 2022

Het bedrag van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen (13,07%) wordt forfaitair als volgt verminderd wanneer het brutoloon van de werknemer zich in bepaalde loonschijven bevindt.

Bedienden

Refertemaandloon S aan 100% in €

Basisbedrag van de vermindering R in €

≤ 1.860,34

 228,48

> 1.860,34 en ≤2.847,98

 228,48 – [0,2313 x (S –  1.860,34)]

>  2.847,98

0

 

Arbeiders

Refertemaandloon S aan 100% in €

Basisbedrag van de vermindering R in €

≤ 1.860,34

 246,76

> 1.860,34 en ≤ 2.847,98

 246,76 – [0,2498 x (S – 1.860,34)]

> 2.847,98

0

Het refertemaandloon S en het basisbedrag van de vermindering R gelden voor voltijdse werknemers met volledige prestaties.

Voor deeltijdse werknemers en/of werknemers met onvolledige prestaties gelden specifieke berekeningsregels.

Wat doet Securex voor u?

Ons sociaal secretariaat berekent deze korting automatisch voor uw personeel.

Bron