Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nieuwe bedragen voor de werkbonus

Ten gevolge van de overschrijding van de spilindex werden de drempels voor de berekening van de werkbonus aangepast op 1 januari 2022.

13 januari 2022
Lex4You Employers - All Themes

De werkbonus is een korting op de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen van bepaalde werknemers. Dit systeem heeft tot doel werknemers met een laag loon een hoger nettoloon te garanderen, zonder daarbij het brutoloon te verhogen.

 

Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2022

Het bedrag van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen (13,07%) wordt forfaitair als volgt verminderd wanneer het brutoloon van de werknemer zich in bepaalde loonschijven bevindt.

Bedienden

Refertemaandloon S aan 100% in €

Basisbedrag van de vermindering R in €

< = 1.742,14

 213,96

> 1.742,14 en < = 2.717,30

 213,96 – [0,2194 x (S –  1.742,14)]

>  2.717,30

0

 

Arbeiders

Refertemaandloon S aan 100% in €

Basisbedrag van de vermindering R in €

< =  1.742,14

 231,08

 1.742,14 en < = 2.717,30

 231,08 [0,2370 x (S1.742,14)]

> 2.717,30

0

Het refertemaandloon S en het basisbedrag van de vermindering R gelden voor voltijdse werknemers met volledige prestaties.

Voor deeltijdse werknemers en/of werknemers met onvolledige prestaties gelden specifieke berekeningsregels.

 

Wat doet Securex voor u?

Ons sociaal secretariaat berekent deze korting automatisch voor uw personeel. U vindt de aangepaste bedragen in onze Sleutelbedragen.