Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nieuwe quarantaineregels sinds 10 januari 2022

De omikronvariant is tot nu toe de meest besmettelijke variant van het coronavirus. Tegelijk lijkt hij de mensen minder ziek te maken. Om te vermijden dat te veel mensen in quarantaine of isolatie geplaatst worden, werden de quarantaineregels aangepast.

19 januari 2022

Nieuwe quarantaineregels - asymptomatische hoog-risico contacten

De nieuwe regels voor de asymptomatische hoog-risico contacten van toepassing sinds maandag 10 januari 2022 zijn : 

  • Werknemer volledig gevaccineerd (na boostervaccinatie OF met basisvaccinatie >2 weken en <5 maanden geleden)

Geen quarantaine.

Het is hier belangrijk om bijzondere voorzichtigheid aan de dag te leggen gedurende 10 dagen na het hoog-risico contact.

  •  Werknemer deels gevaccineerd (basisvaccinatie >5 maanden geleden)

Hij moet 7 dagen in quarantaine gaan. 

Een eventuele verkorting van de quarantaine is mogelijk vanaf dag 4, op voorwaarde dat:

- er tot en met dag 7 dagelijks een zelftest wordt uitgevoerd met negatief resultaat, en

- dat hij bovendien tot de 10e dag een bijzondere voorzichtigheid aan de dag legt.

  •  Werknemer niet gevaccineerd

Hij moet 10 dagen in quarantaine gaan.

Een eventuele verkorting van de quarantaine is mogelijk vanaf dag 7, op voorwaarde dat:

- er tot en met dag 10 dagelijks een zelftest wordt uitgevoerd met negatief resultaat, en

- dat hij bovendien tot de 10e dag een bijzondere voorzichtigheid aan de dag legt.

  •  Werknemer die minder dan 5 maanden geleden een positieve test (met een Ag- of PCR-test afgenomen door een zorgverlener) heeft afgelegd

Geen quarantaine.

Het is hier belangrijk om een bijzondere voorzichtigheid aan de dag te leggen gedurende 10 dagen na het hoog-risico contact. 

Wat bedoelt Sciensano met bijzondere voorzichtigheid ?

  • Steeds een mondmasker dragen in binnenruimtes buiten de eigen woning. Het masker moet over mond en neus gedragen worden en nauw aansluiten aan het gelaat. FFP2-maskers sluiten nauwer aan dan chirurgische of stoffen maskers. 
  • Steeds afstand houden van anderen en in het bijzonder van personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte. 
  • Deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bv. restaurantbezoek) kan niet. 
  • Bij het ontwikkelen van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, moet er zo snel mogelijk een test worden afgenomen door een zorgverlener.

Gelden deze regels ook als iemand die bij mij woont positief test  ?

Ja. Op zijn website vermeldt Sciensano voor de volledig gevaccineerde hoog-risicocontacten :

"Voor gevaccineerde huisgenoten van een besmet persoon die niet geïsoleerd kan worden (bv. omdat het een jong kind is) wordt evenmin quarantaine noch systematische testing aanbevolen. Wel wordt de afname van een zelftest aanbevolen ten minste op dag 10 (einde isolatie + voorzichtigheidsperiode van het index geval). De periode van verhoogde voorzichtigheid loopt tot 10 dagen na het laatste risicocontact. In dit geval zal dit dus zijn tot 20 dagen na het begin van symptomen van de indexpatiënt." 

Meer info

Onze affiche geeft een overzicht van de maatregelen die moeten genomen worden in geval van een hoog-risico contact. 

Met ons draaiboek kunt u bepalen wie als contactpersoon met een hoog-risico moet worden beschouwd.

Meer informatie op de website van Sciensano.