Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Meer sectoren met flexijobs vanaf 1 januari 2023

In de programmawet wordt het aantal sectoren uitgebreid waarin je als werkgever gebruik kan maken van flexijobs. Zo kunnen voor bepaalde functies in de zorgsector flexijobbers ingeschakeld worden. Die uitbreiding treedt op 1 januari 2023 in werking.

23 december 2022

Update van 5 januari 2023: het geïndexeerde bedrag van het specifieke flexiloon in de zorgsector is nu gekend. Bovendien werd de programmawet intussen gepubliceerd.

In welke bijkomende sectoren kan je vanaf 2023 beroep doen op flexijobbers?

Via de programmawet worden vier paritaire comités toegevoegd aan de lijst met sectoren die beroep kunnen doen op flexijobbers. Het gaat om de paritaire comités:

  • Het nationale paritair comité voor de sport (PC 223)
  • Het paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen (PC 303.03)
  • Het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304), met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies die activiteiten omvatten zoals bepaald door de wet tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers
  • Het paritair comité voor gezondheidsinrichtingen en –diensten (PC 330) met uitsluiting van functies die taken omvatten die vermeld worden tot het materiële toepassingsgebied van de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
    • Ook in openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met als NACE code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301, en 87302 kan er van de flexijobs gebruik gemaakt worden. In die bedrijven kan er evenmin van flexijobs gebruik gemaakt worden voor functies die taken omvatten die vermeld worden tot het materiële toepassingsgebied van de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Daarnaast voorziet de wet dat er via een koninklijk besluit nog een vijfde sector aan deze lijst kan worden toegevoegd. Die mogelijkheid wordt geboden als er een specifiek paritair comité voor de evenementensector zou worden opgericht. Momenteel bestaat er voor die sector nog geen specifiek paritair comité. 

Een specifiek flexiloon voor de gezondheidssector

De wet die de flexijobs invoert, legt vast dat het minimum uurloon 8,82 euro bedraagt. Deze vergoeding die ook flexiloon wordt genoemd, wordt geïndexeerd als de spilindex overschreden wordt. Sinds 1 december 2022 bedraagt het geïndexeerde flexiloon 10,97 euro per uur (met een flexi-vakantiegeld van 0,84 euro, in totaal dus 11,81 euro).

Werkgevers uit PC 330 of uit de publieke zorgsector die van flexijobs gebruik kunnen maken, moeten een hoger flexiloon betalen. Flexijobbers in die sector zullen recht hebben op een uurloon van 11,49 euro. 

Aangepast aan de indexevolutie, bedraagt  vanaf 1 januari 2023 dit minimumbedrag van het flexi-uurloon 14,29 euro en het flexi-vakantiegeld 1,10 euro per uur (in totaal dus 15,39 euro).

Hoe zal de RSZ controleren of de flexijobbers in een toegelaten functie werken?

In de programmawet wordt vastgelegd dat flexijobbers in PC 304 en PC 330 of in de publieke zorgsector die van flexijobs gebruik kunnen maken, niet zomaar elke functie mogen uitoefenen.

In PC 304 mogen er geen artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies uitgeoefend worden. En in de zorgsector geen functies met taken die behoren tot het materiële toepassingsgebied van de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

De RSZ zal binnenkort in specifieke databanken kunnen nagaan of de werknemers die functies al dan niet uitoefenen.

De programmawet is intussen gepubliceerd en deze maatregel is nu officieel in werking getreden.

Meer weten over flexijobs?

Wil je meer info over flexijobs? Raadpleeg dan ons dossier op Lex4You.

Bron

Hoofdstuk 3 van Titel 8 van het ontwerp van programmawet 

Bijzondere statuten, contracten en clausules