Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Verruiming van het toepassingsgebied van gelegenheidswerk in de begrafenissector (PC 320)

De programmawet van 26 december 2022, die op 1 januari 2023 in werking is getreden, bevestigt de uitbreiding van het toepassingsgebied van gelegenheidswerk in de begrafenissector.

23 januari 2023

Als antwoord op de moeilijkheden in de begrafenissector en om in te spelen op de vraag en de specifieke kenmerken van deze sector, heeft de regering sinds 1 april 2019 het statuut van 'gelegenheidswerknemer' ingevoerd. Dit statuut geldt enkel voor onverwachte prestaties van heel korte duur die bijzonder onregelmatig zijn, en specifiek zijn voor de sector.

De programmawet van eind 2022, die op 1 januari 2023 in werking is getreden, bevestigt de uitbreiding van de voorwaarden voor gelegenheidswerk. In de praktijk werd deze uitbreiding van het toepassingsgebied al in grote lijnen ingevuld door de begrafenissector.

Welke arbeidsprestaties mag een gelegenheidswerknemer uitvoeren?

Ter herinnering: gelegenheidswerk verwijst uitsluitend naar ‘oproepbare’ werknemers zonder vast werkrooster. Ze werken op vrijwillige basis en verlenen occasionele arbeidsprestaties bij een overlijden.

Die prestaties bestaan in:

  • Taken als bode verrichten, transporten verzorgen, opbaringen verzorgen, een rouwkapel plaatsen, het onthaal in het rouwcentrum verzorgen en bij de koffietafel helpen
  • De kist met het stoffelijk overschot of de urne met de as van de overledene dragen en in de (ceremonie)wagen plaatsen, de nabestaanden begeleiden, de (ceremonie)wagen besturen en schoonmaken.
  • Rouwdrukwerk klaarmaken voor verzending: plooien, in omslagen steken
  • Alle werkzaamheden op de begraafplaats verrichten, zoals monumenten en/of accessoires (foto, belettering, columbariumplaatjes, ...) plaatsen of wegnemen
  • Kleine, niet-regelmatige onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in en aan gebouwen in functie van bezoeken en ceremonies
  • Ondersteuning bij koffietafels

Ter herinnering wat zijn de voorwaarden om een gelegenheidswerknemer aan te werven

Een raamovereenkomst sluiten

Vóór de eerste tewerkstelling moet je met de werknemer een raamovereenkomst sluiten volgens het door de sector vastgestelde model.

Die overeenkomst moet schriftelijk worden gesloten, uiterlijk bij de aanvang van de eerste tewerkstelling als gelegenheidswerker. Ze heeft de vorm van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, waarin bepaalde specifieke vermeldingen staan. Ze kan op elk moment door beide partijen worden beëindigd. 

Vervolgens moet je voor elke occasionele prestatie in het kader van deze raamovereenkomst een arbeidsovereenkomst voor gelegenheidsarbeid voor een bepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk sluiten met de werknemer die je hiertoe aanwerft. Die overeenkomst mag mondeling of schriftelijk zijn.

De Dimona-aangifte indienen

Het toepassen van het statuut van gelegenheidswerknemer ontslaat je niet van de verplichting om voor het begin van elke opdracht een Dimona-aangifte in te dienen. De aangifte vermeldt onder meer de geraamde begin- en eindtijd van de prestatie. De verplichting tot Dimona-aangifte geldt uiteraard ook voor de gewone dagelijkse contracten.

Het gepaste loon garanderen

Bovendien is aan het statuut een hoger loon verbonden, namelijk het loon dat geldt voor een werknemer van categorie 2 met 20 jaar ervaring (14,85 euro op 1 juli 2022).

Naleven van de arbeidsduur

Het gebruik van de regeling van gelegenheidsarbeid is per werknemer beperkt tot 200 dagen en 800 uur per jaar voor dezelfde werkgever.

Registreren van de arbeidstijd

De sector vereist het gebruik van een elektronisch tijdregistratiesysteem, naast de Dimona-aangifte met de begin- en eindtijden.

Wat doet Securex voor jou?

Als je vragen hebt over je Dimona-aangifte voor een gelegenheidswerknemer, aarzel dan niet om contact op te nemen met je Securex Client Advisor.

Voor meer uitgebreide juridische informatie kan je terecht bij je Legal Advisor.

Bron

 

Contractuele bijzonderheden
Bijzondere statuten, contracten en clausules