Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Let op voor ongevallen op uw personeelsfeest

Rond deze periode plan je misschien een personeelsfeest voor jouw werknemers. Maar wat als één van jouw werknemers op dat feest het slachtoffer wordt van een ongeluk: gaat het dan om een arbeidsongeval?

10 januari 2023

Wat zeggen de rechters?

Volgens de rechtspraak wordt een personeelsfeest als een arbeidsprestatie beschouwd indien de volgende elementen cumulatief aanwezig zijn:

  • Het feest wordt door de werkgever betaald;
  • De werkgever oefent een morele dwang op zijn werknemers uit om aanwezig te zijn;
  • De werknemers staan tijdens het feest onder het gezag van de werkgever (zelfs virtueel);
  • Een leidinggevende is aanwezig op het feest.

Het maakt hierbij weinig uit of het personeelsfeest tijdens de werkuren of buiten de onderneming georganiseerd wordt.

Wat zegt de wet?

De wet definieert een arbeidsongeval als “elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt”.

Arbeidsongeval of niet?

Als al deze voorwaarden vervuld zijn (ongeval, letsel en arbeidsprestaties), zal het ongeluk dat jouw werknemer overkomt als een arbeidsongeval gekwalificeerd worden. Naar analogie zal het ongeluk dat hem op de normale weg van de feestzaal naar huis (of omgekeerd) overkomt als een arbeidswegongeval beschouwd worden.

Een met drank overgoten feest?

Zeker en vast niet!

Vergeet niet dat je een alcohol- en drugsbeleid in je onderneming hebt ingevoerd. Deze verplichting vloeit immers voort uit de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100, gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

En als mijn werknemer ten gevolge van het feest schade veroorzaakt aan derden of het verkeersreglement overtreedt?

Jouw aansprakelijkheid kan worden ingeroepen. Als werkgever bent je  immers  burgerlijk aansprakelijk voor de schade die aan derden wordt veroorzaakt door toedoen van jouw werknemer wanneer het schadelijke feit werd veroorzaakt tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Deze notie wordt heel ruim ge├»nterpreteerd.

Nadat je het slachtoffer hebt vergoed, kan je alleen verhaal uitoefenen op jouw werknemer indien deze zich heeft schuldig gemaakt aan bedrog, een zware fout of een gewoonlijke lichte fout.

Ten slotte bent je burgerlijk aansprakelijk voor de betaling van de boetes die aan jouw werknemer worden opgelegd indien hij een overtreding begaat in de uitoefening van zijn functie.

Ons advies: ga na welke bepalingen je in jouw arbeidsreglement hebt opgenomen voor personeelsfeesten. Als alcoholverbruik is toegestaan, beperk het verbruik dan en vergewis je ervan dat al jouw medewerkers veilig de weg op gaan (carpooling, openbaar vervoer …)!

Securex biedt ook verzekeringen aan zoals de Arbeidsongevallenverzekering en BA Uitbating.

Heeft u interesse? Mail naar insurance.agent@securex.be

Arbeidsongevallen
Welzijn op het werk