Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Kinderbijslag voor studenten in 2022?

Om studenten die tijdens de coronacrisis veel hebben gewerkt hun recht op kinderbijslag te laten behouden, heeft het Vlaams Gewest een afwijkende regeling ingevoerd voor het eerste trimester van 2022. Dat deed het ook al in 2020 en 2021.

7 april 2022

Voor een beter begrip bespreken we eerst kort de regels voor studentenarbeid in de sociale zekerheid.

Voor de RSZ: geen beperking voor bepaalde in het eerste trimester van 2022 gewerkte uren

Als u studenten tewerkstelt, hebben ze tot 475 uur per jaar recht op verlaagde sociale bijdragen op hun loon. Deze verlaagde bijdragen gelden zowel voor de studenten als voor u als werkgever.

We hebben u al gemeld dat de regering als reactie op de coronacrisis heeft beslist om geen rekening te houden met bepaalde door studenten gewerkte uren.

Sectoren Het volgende aantal uren wordt niet in rekening gebracht:
Zorg en onderwijs Alle uren in het eerste trimester van 2022
Alle andere sectoren 45 uur in het eerste trimester van 2022

Dat betekent dat studenten in 2022 meer dan 475 uur mogen werken met verlaagde sociale bijdragen.

Voor het recht op kinderbijslag: evenmin een beperking voor die uren in het Vlaams Gewest

De toepassing van de gebruikelijke regels over het recht op kinderbijslag voor studenten zou tot gevolg hebben dat studenten die tijdens de crisis veel hebben gewerkt hun kinderbijslag volledig of gedeeltelijk zouden verliezen. Om dit probleem te verhelpen, heeft het Vlaams Gewest voor 2022 een afwijkende regeling ingevoerd.

De regeling in het Vlaams Gewest

In principe mogen studenten niet meer dan 475 uren per jaar als student werken. Anders verliezen ze hun recht op kinderbijslag.

In het eerste trimester van 2022 wordt in het contingent van 475 uren echter geen rekening gehouden met:

  • De uren gepresteerd in de zorg en het onderwijs
  • 45 uur in de andere sectoren

En de andere Gewesten of Gemeenschappen?

In het Franstalig Waals Gewest

Studenten die ten laatste op 31 december 2000 zijn geboren

In principe verliezen die studenten hun kinderbijslag als ze meer dan 240 uur per kwartaal werken (met uitzondering van juli, augustus en september).

Studenten die na 31 december 2000 zijn geboren

De bovengrens wordt berekend naargelang van het statuut, d.w.z. van het type van contract. Als de student wordt tewerkgesteld met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten mag hij zoveel werken als hij wil, als hij onder de grens van 475 uren blijft.

Momenteel heeft het Franstalig Waals Gewest nog geen maatregelen genomen voor het eerste trimester van 2022. Zodra dit gebeurt, leest u het op Lex4You.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In principe mogen studenten niet meer dan 240 uren per kwartaal werken. Doen ze dat wel, dan wordt hun recht op kinderbijslag geschorst. Deze regel geldt enkel voor het 1ste, 2de en 3de kwartaal. In het 3de kwartaal moeten studenten zich niet aan een bovengrens houden op voorwaarde dat ze hun studies het volgend schooljaar verderzetten.

Momenteel heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog geen maatregelen genomen voor het eerste trimester van 2022. Zodra dit gebeurt, leest u het op Lex4You.

In de Duitstalige Gemeenschap

In de Duitstalige Gemeenschap is de regelgeving niet gebaseerd op een urencontingent. Dat hoeft dus niet te worden aangepast om dit jaar meer te werken zonder de kinderbijslag te verliezen.

Bron

Vlaanderen