Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Kilometervergoeding professionele verplaatsingen: nieuw bedrag vanaf 1 juli 2023

Doen jouw werknemers beroepsmatige verplaatsingen met hun eigen wagen, moto of bromfiets? Dan kan je hun kosten compenseren met een kilometervergoeding. Vanaf 1 juli 2023 is een nieuw bedrag van toepassing, ongeacht of jouw sector de kwartaal- , dan wel de jaarindexering volgt.

21 augustus 2023

Onlangs zijn in het Belgisch Staatsblad twee circulaires gepubliceerd waarin het bedrag van de kilometervergoeding vanaf 1 juli 2023 wordt aangepast:

  • De eerste stelt het bedrag van de kilometervergoeding vast op 0,4280 euro per kilometer voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2024. Dit is de vergoeding die op jaarbasis wordt geïndexeerd.
  • De tweede bevestigt het kwartaalbedrag van 0,4237 euro per kilometer dat geldig is van 1 juli 2023 tot en met 30 september 2023.

Deze twee bedragen worden door de fiscus en de RSZ als ernstige normen beschouwd.

Beide systemen bestaan momenteel naast elkaar en moeten toegepast worden in functie van wat de sector bepaalt (zie verder).

Jaarindexering versus kwartaalindexering

Lange tijd werd de kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen één keer per jaar geïndexeerd, op 1 juli (op basis van het KB van 18 januari 1965).

Om sneller in te spelen op de fluctuaties van de brandstofprijzen wordt de kilometervergoeding voor dienstreizen sinds 1 oktober 2022 ook op kwartaalbasis geïndexeerd, in plaats van éénmaal per jaar (op basis van het KB van 13 juli 2017). 

Nieuw bedrag vanaf 1 juli 2023

Op basis van de kwartaalindexering (op basis van het KB van 13 juli 2017)

Voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 september 2023 stelt de circulaire nr. 721 van 9 juni 2023 het maximum vrijgesteld bedrag van de kilometervergoeding vast op 0,4237 euro per kilometer

Door de daling van de brandstofprijzen is het bedrag dat geldt vanaf 1 juli 2023 lager dan het  maximumbedrag van 0,4246 euro per kilometer, dat van toepassing was tussen 1 april 2023 en 30 juni 2023.

Voor zover je niet meer betaalt dan dit nieuw maximumbedrag (op basis van de kwartaalindexering), wordt de kilometervergoeding beschouwd als een kost eigen aan de werkgever (ernstige norm). Ze is dan vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing.

Op basis van de jaarindexering (op basis van het KB van 18 januari 1965)

Voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 verhoogt het maximumbedrag van de kilometervergoeding  van 0,4170 euro per kilometer naar 0,4280 euro per kilometer.

Dit bedrag werd officieel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2023 in circulaire nr. 722 van de FOD Beleid en ondersteuning.

Ga na wat in je sector bepaald is

In bepaalde sectoren geldt een verplichte terugbetaling van beroepsmatige verplaatsingen met een privévoertuig. Sommigen volgen de kwartaalaanpassingen, anderen houden het op een jaarlijkse aanpassing.

Als jouw sector een tussenkomst verplicht, vind je het bedrag terug onder Paritaire comités > Jouw nummer van PC >  Vervoerskosten > Bedragen van de vervoerskosten > Professionele dienstverplaatsingen.

Vind je daar niets terug? Dan is er in jouw sector geen verplichting om tussen te komen.

Bronnen

 

Fiscaal nieuws