Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Kilometervergoeding met kwartaalindexering: nieuw bedrag vanaf 1 oktober 2023

Doen jouw werknemers beroepsmatige verplaatsingen met hun eigen wagen, moto of bromfiets? Dan kan je hun kosten compenseren met een kilometervergoeding. Vanaf 1 oktober 2023 zal een nieuw bedrag van toepassing zijn voor de sectoren die de kwartaalindexering volgen.

19 september 2023

Let op. Dit bedrag moet nog officieel door de overheid bevestigd worden. 

Jaarindexering versus kwartaalindexering

Lange tijd werd de kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen één keer per jaar geïndexeerd, op 1 juli (op basis van het KB van 18 januari 1965).

Om sneller in te spelen op de fluctuaties van de brandstofprijzen wordt de kilometervergoeding voor dienstreizen sinds 1 oktober 2022 ook op kwartaalbasis geïndexeerd, in plaats van éénmaal per jaar.

Beide systemen en bedragen bestaan naast elkaar en moeten toegepast worden in functie van wat de sector bepaalt (zie verder).

Kilometervergoeding op basis van de kwartaalindexering: nieuw bedrag vanaf 1 oktober 2023

Voor de periode van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023 zal het maximum vrijgesteld bedrag van de kilometervergoeding 0,4259 euro per kilometer bedragen (ipv 0,4237 euro per kilometer). 

Kilometervergoeding op basis van de jaarindexering

Het bedrag van de kilometervergoeding op jaarbasis wordt slechts éénmaal per jaar geïndexeerd en blijft dus gelijk aan 0,4280 euro per kilometer voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024

Dit bedrag werd officieel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2023 in circulaire nr. 722 van de FOD Beleid en ondersteuning.

Kost eigen aan de werkgever: ernstige norm

Zowel de kilometervergoeding op basis van de kwartaalindexering als de kilometervergoeding op basis van de jaarindexering worden door de fiscus en de RSZ als een kost eigen aan de werkgever (ernstige norm) beschouwd. 

Voor zover je niet meer betaalt dan deze maximumbedragen, is er bijgevolg geen RSZ en bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

Ga na wat in je sector bepaald is

In bepaalde sectoren geldt een verplichte terugbetaling van beroepsmatige verplaatsingen met een privévoertuig. Sommigen volgen de kwartaalaanpassingen, anderen houden het op een jaarlijkse aanpassing.

Als jouw sector een tussenkomst verplicht, vind je het bedrag terug onder Paritaire comités > Jouw nummer van PC >  Vervoerskosten > Bedragen van de vervoerskosten > Professionele dienstverplaatsingen.

Vind je daar niets terug? Dan is er in jouw sector geen verplichting om tussen te komen.

Bronnen

 

Fiscaal nieuws