Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Kilometervergoeding met kwartaalindexering: nieuw bedrag vanaf 1 januari 2024

Doen jouw werknemers beroepsmatige verplaatsingen met hun eigen wagen, moto of bromfiets? Dan kan je hun kosten compenseren met een kilometervergoeding. Vanaf 1 januari 2024 zal een nieuw bedrag van toepassing zijn voor de sectoren die de kwartaalindexering volgen.

29 december 2023

Jaarindexering versus kwartaalindexering

Lange tijd werd de kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen één keer per jaar geïndexeerd, op 1 juli (op basis van het KB van 18 januari 1965).

Dat systeem is nog altijd van kracht. Maar sinds 1 oktober 2022 wordt de kilometervergoeding voor dienstreizen ook op kwartaalbasis geïndexeerd, in plaats van slechts eenmaal per jaar. Die wijziging kwam er om sneller te kunnen reageren op de schommelingen in brandstofprijzen.

Beide systemen en bedragen bestaan naast elkaar en moeten toegepast worden in functie van wat de sector bepaalt (zie verder).

Kilometervergoeding met kwartaalindexering: aangepast bedrag

Volgt jouw sector het bedrag met kwartaalaanpassing? Dan bedraagt het maximaal vrijgestelde bedrag van de kilometervergoeding 0,4269 euro per kilometer, in plaats van 0,4259 euro per kilometer. Dat geldt voor de periode vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024.

Kilometervergoeding met jaarindexering: bedrag blijft hetzelfde

Volgt jouw sector het bedrag met jaaraanpassing? Dan wordt de kilometervergoeding pas opnieuw geïndexeerd vanaf 1 juli 2024. Tijdens de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 blijft het bedrag dus ongewijzigd, namelijk 0,4280 euro per kilometer.

Dit bedrag werd officieel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2023 in circulaire nr. 722 van de FOD Beleid en ondersteuning.

Kost eigen aan de werkgever: ernstige norm

Zowel de kilometervergoeding op basis van de kwartaalindexering als de kilometervergoeding op basis van de jaarindexering worden door de fiscus en de RSZ als een kost eigen aan de werkgever (ernstige norm) beschouwd. 

Voor zover je niet meer betaalt dan deze maximumbedragen, is er bijgevolg geen RSZ en bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

Ga na wat in je sector bepaald is

In bepaalde sectoren geldt een verplichte terugbetaling van beroepsmatige verplaatsingen met een privévoertuig. Sommigen volgen de kwartaalaanpassingen, anderen houden het op een jaarlijkse aanpassing.

Als jouw sector een tussenkomst verplicht, vind je het bedrag terug onder Paritaire comités > Jouw nummer van PC >  Vervoerskosten > Bedragen van de vervoerskosten > Professionele dienstverplaatsingen.

Vind je daar niets terug? Dan is er in jouw sector geen verplichting om tussen te komen.

Bronnen

 

Fiscaal nieuws