Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Je werknemer heeft vanaf 1 januari 2023 recht op 20 dagen geboorteverlof

Werknemers die ouder worden hebben recht op geboorteverlof. Tot 2020 had een werknemer recht op 10 dagen geboorteverlof, voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2021 werd dat 15 dagen. Dat aantal wordt vanaf 1 januari 2023 verhoogd tot 20 dagen. Die bijkomende dagen worden door de mutualiteit vergoed.

3 januari 2023

Wat verandert er in 2023?

Werknemers die recht hebben op geboorteverlof kunnen vanaf 2023 langer geboorteverlof opnemen. Zij hebben voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2023 recht op 20, in plaats van 15, dagen geboorteverlof.

Die bijkomende dagen worden door de mutualiteit vergoed. Als werkgever betaal je drie dagen geboorteverlof, terwijl de mutualiteit de overige 17 dagen vergoedt voor geboortes vanaf 2023.

Werknemers hebben dus recht op meer dagen geboorteverlof, maar als werkgever moet je geen extra dagen loon uitbetalen.

Wat is het geboorteverlof?

Er zijn twee soorten geboorteverlof:

  • Het verlof dat toegekend wordt als de moeder tijdens het moederschapsverlof overlijdt of wordt gehospitaliseerd
  • De verlofdagen waarop een werknemer recht heeft bij de geboorte van een kind

De uitbreiding van het aantal verlofdagen is van toepassing op de tweede vorm van geboorteverlof.

Wie heeft recht op het geboorteverlof?

Het geboorteverlof wordt toegekend aan de partner van de moeder van het kind. Het gaat in eerste instantie over de partner wiens afstammingsband met het kind wettelijk vaststaat. Dat kan zowel de vader als de meemoeder zijn.

Als er geen partner is wiens afstammingsband met het kind wettelijk vaststaat, kunnen in tweede instantie anderen het geboorteverlof opnemen. Het gaat om de volgende personen:

  • De persoon die gehuwd is met diegene wiens afstammingsband met het kind wel wettelijk vaststaat. Het gaat hierbij om de huwelijkspartner van de moeder.
  • De persoon die wettelijk samenwoont met diegene wiens afstammingsband met het kind wel wettelijk vaststaat. Het kind moet dan wel zijn of haar hoofdverblijfplaats op het adres van de werknemer hebben. Bovendien mag de wettelijk samenwonende partner geen bloedverwant in de rechte lijn of de broer of zus zijn van diegene wiens afstammingsband met het kind wettelijk vaststaat.
  • De persoon die sinds minstens drie jaar vóór de geboorte permanent samenwoont met diegene wiens afstammingsband met het kind wel wettelijk vaststaat. Ook hier moet het kind zijn of haar hoofdverblijfplaats op het adres van de werknemer hebben. Bovendien mag het evenmin gaan om een bloedverwant in de rechte lijn of de broer of zus van diegene wiens afstammingsband met het kind wettelijk vaststaat.

Het geboorteverlof schorst de opzeggingstermijn

Sinds 10 november 2022 schorst het geboorteverlof de opzeggingstermijn als je als werkgever je werknemer ontslaat. Dat betekent dat de opzeggingstermijn verlengd wordt met het aantal dagen geboorteverlof dat tijdens die opzeggingstermijn wordt opgenomen.

Als je werknemer zelf ontslag neemt, wordt de opzeggingstermijn evenwel niet geschorst.

Je werknemer is beter beschermd tijdens het geboorteverlof

Sinds 10 november 2022 is je werknemer beter beschermd als hij of zij geboorteverlof aanvraagt. De bescherming tegen ontslag wordt uitgebreid. Bovendien moet je ook opletten als je een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd niet vernieuwt.

De bescherming tegen ontslag

Als je werknemer geboorteverlof wil opnemen, moet die je daarover vooraf informeren. Je werknemer is dan beschermd tegen ontslag omwille van het geboorteverlof.

Die bescherming loopt vanaf de dag waarop je werknemer je meedeelt dat hij of zij geboorteverlof wil opnemen. De bescherming loopt tot vijf maanden na de bevalling. Je werknemer is ook beschermd tegen ontslag als je het ontslag al voorbereid hebt tijdens de beschermingsperiode, maar de werknemer pas erna ontslaat.

Wil je je werknemer in die periode toch ontslaan? Dan moet je kunnen aantonen dat er geen verband is tussen het ontslag en de opname van het geboorteverlof. Slaag je daar niet in, dan heeft je ex-werknemer recht op een vergoeding gelijk aan zes maanden loon.

De bescherming tegen het niet vernieuwen van een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd

Als je werknemer recht heeft op geboorteverlof en hij of zij heeft een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd, moet je opletten als je die overeenkomst niet vernieuwt. Er wordt dan immers verondersteld dat die niet vernieuwing gelinkt is aan het geboorteverlof.

Je werknemer kan dan de reden voor de niet vernieuwing vragen. Blijkt dat die reden gelinkt is aan het geboorteverlof, dan heeft je werknemer recht op een forfaitaire vergoeding. Het bedrag van die vergoeding is gelijk aan drie maanden loon. Deze sanctie geldt ook als je een uitzendovereenkomst niet verlengt.

Wat doet Securex voor jou?

Wil je meer info over het geboorteverlof? Lees dan ons dossier op Lex4You.

Heb je vragen over de ontslagbescherming, dan kan je terecht bij je Securex Legal Advisor op myHR@securex.be.

Bron

Tijd voor gezin en zorg