Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Indexaties en loonsverhogingen januari 2022

Deze indexaties worden berekend op basis van de indexformule van toepassing in de sector. In deze formules is de gezondheidsformule slechts één element tussen de andere. De volledige formule kan geraadpleegd worden op Lex4You.

5 januari 2022
Lex4You Employers - All Themes

De codes die we gebruiken voor de mogelijke indexaties of loonsverhogingen zijn:

M = verhoging van het minimum- of schaalloon.  Er komt een nieuw barema tot stand.  Enkel de werknemers die aan het barema betaald worden, krijgen een loonsverhoging of indexatie.

E = verhoging van de werkelijke of reële lonen, enkel voor conventionele loonsverhogingen.  Het barema blijft ongewijzigd maar de lonen van alle werknemers in dienst (ook diegenen betaald aan het barema) worden verhoogd.

A = verhoging van alle lonen, zowel minimum-, schaallonen als werkelijke lonen.

M + = indexatie van de minimum- of schaallonen en de werkelijke lonen stijgen met een gelijk bedrag.  Er is enkel een indexatie van het barema, maar de werkelijke lonen stijgen met een gelijk bedrag.  Het verschil tussen het barema en het werkelijk loon blijft dus behouden.

HC = dit zijn de bedienden waarvan de functie niet voorkomt in de functieclassificatie en die dus buiten categorie zijn.

Geconventioneerde ondernemingen = dit zijn de ondernemingen die een ondernemings-CAO hebben gesloten.

Gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden:

Gebaremiseerd = de bedienden die betaald worden aan het barema.

Baremiseerbaar = de bedienden waarvan de functie voorkomt in de functieclassificatie, of waarvan de functie erin zou kunnen komen, maar die niet noodzakelijk betaald worden aan het barema.

Het nummer van het paritair (sub)comité in de tabel kan verschillen van de officiële lijst van paritaire comités.  Uit praktische overwegingen hanteert het Sociaal Secretariaat Securex een eigen indeling.  Indien u klant bij het Sociaal Secretariaat Securex bent, kan u het nummer van uw paritair (sub)comité op de loondocumenten vinden.

U behoort tot een activiteitensector (Paritair Comité) waar er deze maand een indexering en/of verhoging is, of u moet een premie, ecocheques of ander voordeel toekennen? U bent maw. verplicht deze indexeringen, verhogingen enz. toe te kennen aan uw werknemers. Geen zorgen, Securex is uw partner voor uw loonadministratie en zorgt ervoor dat deze automatisch worden toegepast en berekend.

Securex stelt alles in het werk om u de meest actuele, exacte en complete informatie ter beschikking te stellen.Het gaat evenwel om een materie die zeer complex is en voortdurend evolueert.  Securex kan dan ook in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de gepubliceerde informatie.