Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Hoeveel vakantiedagen voor jouw werknemer?

Elke werknemer heeft recht op een wettelijk bepaald aantal vakantiedagen. Hoeveel dagen dat zijn, wordt berekend op de prestaties van het vorige jaar.

6 april 2023

Het exacte aantal vakantiedagen wordt immers berekend op basis van de effectieve of daarmee gelijkgestelde prestaties die tijdens het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de vakantie opgenomen wordt (het vakantiedienstjaar), verricht werden. Bovendien wordt het recht op vakantie in dagen uitgedrukt.

Voltijdse tewerkstelling

Een werknemer die heel het jaar 2022 voltijds gewerkt heeft als loontrekkende, heeft in 2023 recht op 20 of 24 vakantiedagen naargelang zijn wekelijkse arbeidsregeling zich over vijf of zes dagen uitstrekt. Dit stemt overeen met vier vakantieweken in zijn arbeidsregeling. Heeft deze werknemer in 2022 slechts zes maanden gewerkt, dan zal hij recht hebben op 10 of 12 dagen afhankelijk van zijn wekelijkse arbeidsregeling.

Voor een bediende gebeurt de berekening als volgt: hij heeft recht op twee dagen vakantie per gepresteerde of gelijkgestelde maand gedurende het vakantiedienstjaar (in een zesdagenstelsel).  Een onvolledige maand opent geen recht op twee dagen vakantie.

Voor de arbeiders wordt gebruik gemaakt van een omzettingstabel, waarbij het aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen wordt omgezet naar een aantal vakantiedagen.

Deeltijdse tewerkstelling

Voor de deeltijdse werknemers past men dezelfde berekeningswijze als voor de voltijdse werknemers toe (maximum vier weken). Hun rechten zullen echter wel in verhouding tot hun prestaties staan. Een halftijdse werknemer die heel het jaar door enkel in de voormiddag werkt, zal dus recht hebben op 20 of 24 voormiddagen vakantie (vijf- of zesdagenstelsel).

Tijdelijk werkloze werknemers in 2022

Werknemers die vorig jaar in tijdelijke werkloosheid wegens coronaovermacht werden geplaatst zullen hier geen nadeel van ondervinden voor hun vakantierechten in 2023. De tijdelijke werkloosheidsdagen ten gevolge van de coronacrisis gelegen in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2022 werden immers gelijkgesteld met gepresteerde dagen

Hetzelfde geldt voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van de thuissituatie van de werknemer getroffen door de overstromingen van juli 2021. 

Een politiek akkoord werd bereikt over deze gelijkstellingen. Ze moeten echter nog in onze reglementering worden verwerkt.

De tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de energiecrisis wordt eveneens gelijkgesteld, op dezelfde manier als de economische werkloosheid.

Voorbeeld: Frederik was in 2022 vier maanden tijdelijk werkloos vanwege de coronacrisis. Hij heeft de resterende maanden gewerkt.

Frederik heeft recht op jaarlijkse vakantie voor de acht gepresteerde maanden. Hij heeft echter niet gepresteerd gedurende de periode tijdelijke werkloosheid. Hij zal toch recht hebben op de volledige vier weken jaarlijkse vakantie, omdat de vier maanden tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld worden met effectieve arbeidsprestaties.

Geen recht op vier weken vakantie?

Een werknemer die vorig jaar geen volledig jaar gewerkt heeft, zal dit jaar geen recht hebben op vier weken wettelijke vakantie. Onder bepaalde voorwaarden zal hij zijn wettelijke vakantiedagen evenwel kunnen aanvullen met:

  • Aanvullende Europese vakantiedagen
  • Jeugdvakantiedagen
  • Seniorvakantiedagen

Door gebruik te maken van deze mogelijkheden, zal de werknemer eventueel toch vier weken vakantie kunnen nemen. Je leest hierover meer in de aparte artikels die binnenkort zullen verschijnen.

De werknemer die niet aan de voorwaarden voor deze aanvullende stelsels voldoet, zal uiteraard enkel zijn wettelijke vakantiedagen kunnen opnemen. 

Meer info?

Je krijgt komende weken uitgebreide informatie via onze artikelenreeks over de jaarlijkse vakantie.

Voor meer inlichtingen over de jaarlijkse vakantie kan je ook ons dossier over de onder het thema Vakantie & afwezigheid raadplegen.

Bronnen

 

Feestdagen