Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Het mobiliteitsbudget in 2023

Einde van de overgangsregeling voor het bepalen van het bedrag van het budget

De regels rond de minimale en maximale waarden van het mobiliteitsbudget zullen op iedereen van toepassing zijn vanaf 1 januari 2023. Vóór deze datum geldt er nog een overgangsregeling.

22 december 2022

In het kort

Kende je al vóór 3 december 2021 een mobiliteitsbudget toe? Dan moet je nagaan of je de nieuwe regels naleeft, en zal je, indien nodig, het bedrag van het budget voor 2023 moeten aanpassen.

Einde van de overgangsregeling

Op 1 januari 2022 traden er minimum- en maximumgrenzen in werking wat betreft het jaarlijks bedrag van mobiliteitsbudgetten. Die waarden waren nog niet van toepassing op de mobiliteitsbudgetten die vóór 3 december 2021 werden toegekend. Die datum komt overeen met de publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad van de wet betreffende de vergroening van de mobiliteit.

Vanaf 1 januari 2023 zal je niet meer kunnen afwijken van de regels die in 2022 in werking zijn getreden, ook niet voor mobiliteitsbudgetten die vóór 3 december 2021 werden toegekend.

Zelfde berekeningswijze voor iedereen vanaf 2023

Hoe zat dat alweer met het bedrag van het mobiliteitsbudget? We vatten de regels nog even samen.

Totale jaarlijkse brutokost van de bedrijfswagen

Het bedrag van het mobiliteitsbudget stemt overeen met de totale jaarlijkse brutokost van de bedrijfswagen voor de werkgever (de Total Cost of Ownership, kortweg TCO). Dat is met inbegrip van:

  • De fiscale en parafiscale lasten
  • De kosten die er volgens het bedrijfswagenbeleid verband mee houden, zoals de financieringskosten (leaseprijs of huur), de brandstofkosten, de solidariteitsbijdrage, eventuele verzekeringen, en alle uitgaven met betrekking tot een bedrijfswagen, waaronder de niet-aftrekbare btw, enzovoort.

Minimale en maximale waarden

Sinds 1 januari 2022 mag het mobiliteitsbudget op jaarbasis:

  • Nooit minder dan 3.000 euro bedragen
  • En nooit meer bedragen dan een vijfde van het totale brutoloon, met een absoluut maximum van 16.000 euro

Concreet

Stel dat de jaarlijkse bruto kost van de wagen minder dan 3.000 euro bedraagt, dan moet je als werkgever toch een mobiliteitsbudget van minstens 3.000 euro toekennen.

Stel dat de TCO meer dan 16.000 euro bedraagt, dan wordt het mobiliteitsbudget toch beperkt tot 16.000 euro.

Binnen die absolute plafonds mag het mobiliteitsbudget niet hoger zijn dan een vijfde van het totale brutoloon. Als een vijfde van het brutoloon minder dan 3.000 euro bedraagt, moet je echter nog steeds het absolute minimum van 3.000 euro toekennen. Als een vijfde van het brutoloon meer dan 16.000 euro bedraagt, mag het mobiliteitsbudget maximaal 16.000 euro bedragen.

Wat doet Securex voor jou ? 

Heb je nog vragen over het mobiliteitsbudget? Dan kan je meer lezen op Lex4You, onder het thema Verlonen > Mobiliteitsbudget.

Ook onze Securex Legal Consultants helpen je graag verder. Je kan hen contacteren via het mailadres consultinglegal@securex.be.

Bron

Voordelig verlonen
Mobiliteitsbudget
Fiscaal nieuws