Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Het flexiloon vanaf 1 januari 2024

Sinds 1 januari 2024 zijn de spelregels rond de flexi-jobs grondig gewijzigd. Zo bestaat er vanaf 1 januari 2024 geen uniform flexiloon meer. Wat je aan je flexi-job-werknemer moet betalen verschilt van sector tot sector, en dat zijn er ondertussen heel wat.

1 februari 2024

Op 1 januari 2024 zijn er maar liefst 12 nieuwe sectoren waarin er voortaan een flexi-job kan worden uitgeoefend.

Basisflexiloon

Elke flexijobber (behalve de horeca waar het vroegere flexiloon van toepassing blijft) krijgt vanaf nu het minimumloon van de sector waar hij de flexi-job uitoefent en dit volgens de functie die hij werkelijk uitoefent.

Werd er geen minimumloon bepaald in de sector dan moet het GMMMI - uurloon (CAO nr. 43) worden toegekend.

Dat is nieuw want tot 31 december 2023 was er een algemeen flexiloon van toepassing.

Marie werkt op zaterdag in een kleine slagerij als flexi-jobber. Tot 31/12 kreeg zij hiervoor een flexiloon van 12,05 euro/u (11,19 + 7,67% flexi vakantiegeld).

Vanaf 1 januari 2024 zal zij het baremaloon moeten krijgen voor de door haar uitgeoefende functie.

Voor Marie die 22 is en nog geen jaar praktijkervaring heeft wordt dit : 14,91 euro/u + het flexi-vakantiegeld van 7,67%. De werkgever betaalt hier ook nog eens 28% patronale RSZ bovenop.

De loonkost van slagerij Beenham verhoogt dus van 12,05 naar 16,05  euro per uur.
Bovendien stijgt ook de RSZ-werkgeversbijdrage van 25% naar 28%.

In de horecasector (PC 302)

In de horeca blijft het vroegere flexiloon van toepassing, zijnde :

  • het basisminimumloon van 11,19 €/uur ;
  • een flexi-vakantiegeld van 7,67% hetzij 0,86 €/uur.

Het minimumloon, inclusief vakantiegeld bedraagt dus 12,05 €/uur

Flexi-vakantiegeld

Als flexi- jobber krijg je naast een basis-flexiloon ook nog flexi-vakantiegeld.

Het flexi-vakantiegeld bedraagt 7,67% en wordt dus toegekend bovenop het basis-flexiloon.

In ons voorbeeld krijgt Marie dus bovenop het basis-flexiloon van 14,91 euro/u voor haar werk in de slagerij  ook nog het flexi-vakantiegeld van 7,67%.

Hetzij 14,91 euro/u + 1,14 euro flexivakantiegeld = 16,05 euro per uur.

Opgelet : betaal je meer dan het minimumloon, dan zal je daar dus vanaf januari 2024 bijkomend 7,67% flexi-vakantiegeld op betalen.

En in de horecasector (PC 302)?

Als horecaklant mag je ons het flexiloon inclusief vakantiegeld blijven doorgeven. Wij maken de uitsplitsing tussen het basis flexi-loon en het flexi-vakantiegeld.

Voorbeelden :

  • loon van 12,0500 €/uur wordt uitgesplitst in een basis flexi-loon van 11,1900 €/uur en een flexi-vakantiegeld van 0,86 €/uur ;
  • loon van 13,0000 €/uur wordt uitgesplitst in een basis flexi-loon van 12,0739 €/uur en een flexi-vakantiegeld van 0,9261 €/uur.

Beroepskwalificatie

Nu elke flexi-jobber (behalve de horeca waar het vroegere flexiloon van toepassing blijft) het minimumloon krijgt van de sector waar hij de flexijob uitoefent wint ook de beroepskwalificatie aan belang.

Elke functie behoort ook tot een specifieke beroepskwalificatie.

Het is dus belangrijk dat deze beroepskwalificaties steeds worden ingevuld in jouw HR-softwarepakket.

Maximumloon

Een andere nieuwe regel is dat het flexiloon (vanaf 1/1/2024) niet hoger mag zijn dan 150% (met inbegrip van premies), van het basisminimumloon (tenzij een ander maximum is vastgesteld in een CAO die algemeen verbindend werd verklaard bij koninklijk besluit).

Deze regel geldt zowel voor de oude als de nieuwe flexi job sectoren en dus ook voor de horecasector.

Het maximumloon in de horecasector (PC 302)?

Hoewel de horecasector is vrijgesteld van de nieuwe regel om de lonen te betalen volgens het sectorbarema, wordt er ook hier een maximum ingesteld op het flexiloon.
Dat loon mag vanaf januari maximaal (met inbegrip van premies) 150% bedragen van het minimale basisloon, dat momenteel €11,19 per uur bedraagt (exclusief vakantiegeld). 

Jouw flexi-medewerker mag dus vanaf januari 2024 maximaal €16,785 (= 11,19 x 150%), vermenigvuldigd met het aantal bepaalde uren, mogen verdienen (of 18,07 euro incl. vakantiegeld).

Hoe Securex jou helpt

Heb je nog vragen over het flexiloon contacteer je legal advisor via myHr@securex.be.

Het minimumloon uit jouw sector vind je op Lex4you onder bedragen en barema’s.

Bronnen

Verlonen