Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Hervorming buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht: wat met je werknemers?

Binnenkort wordt het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht hervormd. Die hervorming zal ook een impact hebben op de aansprakelijkheid van je werknemers. Wat die impact juist is, lees je in dit artikel. Via Lex4You houden we je op de hoogte van de concrete datum van inwerkingtreding van het wetboek.

21 maart 2024

Wat is het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht?

Het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht is van toepassing wanneer er schade wordt veroorzaakt door een fout en er een verband bestaat tussen de fout en de schade. Bovendien mag er geen overeenkomst bestaan tussen de veroorzaker van de schade en diegene die de schade lijdt. Bestaat er wel een overeenkomst tussen beiden, dan wordt de schadevergoeding op basis van de contractuele bepalingen afgehandeld.

Het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht is dan ook van toepassing op de relatie tussen je werknemers en je klanten. Er bestaat immers geen overeenkomst tussen jouw werknemers en je klanten. Als je werknemers schade berokkenen aan je klanten, is het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht van toepassing.

Wat verandert er aan de bestaande regels?

Het zal tot nu toe nog bijna nooit voorgekomen zijn dat een klant je werknemer rechtstreeks aansprak voor schade door een fout van je werknemer. Zelfs als de klant de schade en het oorzakelijk verband met de fout van je werknemer kon bewijzen, richtte die zich bijna altijd tot jou.

Werknemers worden in de rechtspraak van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht als hulppersonen beschouwd. De overeenkomst die jij met je klanten hebt, wordt immers mee uitgevoerd door je werknemers. Het zijn dus hulppersonen om die overeenkomst uit te voeren. En die hulppersonen genieten op dit moment quasi-immuniteit. Dat betekent dat ze door derden bijna niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hun fouten.

Net die quasi-immuniteit verdwijnt. Je klanten kunnen dus niet alleen jou als werkgever, maar ook je werknemers aanspreken voor schade die veroorzaakt werd door een fout van je werknemer.

Wat wijzigt er niet?

De soep zal voor je werknemers meestal niet zo heet worden gedronken als ze wordt opgediend. Het nieuwe wetboek over het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht bepaalt immers dat de bestaande immuniteitsregels behouden blijven.

Voor jouw werknemers blijft de beperkende aansprakelijkheid uit de arbeidsovereenkomstenwet dus van toepassing. Dat betekent dat je klanten je werknemers enkel kunnen aanspreken als het gaat om een fout veroorzaakt door:

  • Een opzettelijke fout van je werknemer of 
  • Een zware fout van je werknemer of 
  • Een lichte fout die je werknemer herhaaldelijk begaat

Het is dan ook niet zo voor de hand liggend voor je klanten om de schade vergoed te krijgen van je werknemers. Klanten zullen deze mogelijkheid wellicht niet vaak aangrijpen, maar de mogelijkheid bestaat binnenkort wel. Voor je klant blijft het nog altijd het eenvoudigste om jou als werkgever aan te spreken om de schade te vergoeden.

Hoe kan je werknemer zich verdedigen?

Wordt je werknemer toch aangesproken voor schade die die zou veroorzaakt hebben? Dan kan je werknemer zich op dezelfde manier verdedigen als jij als werkgever. Dat betekent dat je werknemer zich kan beroepen op clausules uit de overeenkomst tussen jou en de klant.

Wordt in de overeenkomst tussen jou en de klant opgenomen dat de schadevergoeding hoe dan ook beperkt is tot 2.000 euro? Dan kan je werknemer geen hogere schadevergoeding moeten betalen.

Je werknemer kan zich wel niet beroepen op de clausules uit de overeenkomst als de schade:

  • De psychische of fysieke integriteit van het slachtoffer heeft aangetast. Denk bijvoorbeeld aan een betonblok dat je werknemer laat vallen en het been van de klant verbrijzeld.
  • Opzettelijk wordt veroorzaakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een werknemer die een betonblok opzettelijk op een klant laat vallen.

Daarnaast kan je werknemer zich natuurlijk beroepen op de beperkende aansprakelijkheidsregels uit het arbeidsrecht die hierboven vermeld worden.

En wat kan jij als werkgever doen?

In het nieuwe wetboek over de buitencontractuele aansprakelijkheid wordt ook aangegeven dat je van de regels uit het wetboek kan afwijken.

Je kan dus je overeenkomsten met je klanten herbekijken en er een clausule in opnemen die de aansprakelijkheid van je werknemers, maar ook andere hulppersonen, zoals bestuurders van je vennootschap, uitsluiten. Let wel op, het nieuwe wetboek zal ook van toepassing zijn op bestaande overeenkomsten. We raden je dan ook aan om ook die overeenkomsten onder de loep te nemen.

Dat is natuurlijk niet voor alle werkgevers even evident, omdat je niet altijd een overeenkomst met je klanten afsluit. Daarom check je best met je verzekeraar hoe die jou kan helpen.

Wanneer treedt dit wetboek in werking?

Dit nieuwe wetboek treedt de eerste dag van de zesde maand na de publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking. We gaan er van uit dat het de bedoeling is om dit wetboek op 1 januari 2025 in werking te laten treden.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog juridische vragen over de aansprakelijkheid van je werknemers? Contacteer dan je Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Wil je je eventueel bijkomend verzekeren tegen schadeclaims? Of wil je nagaan of je overeenkomsten met je klanten voldoende afgedekt zijn? Ook dan kan Securex je helpen. Voor die gevallen kan je ons contacteren via insurance.agent@securex.be.

Bron

Sociale inspectie en sancties
Aanwerven & arbeidsovereenkomst