Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Grensarbeiders: tot 34 dagen telewerken per jaar vanaf 2022

Bent u een Belgische of Luxemburgse grensarbeider? Vanaf 1 januari 2022 kunt u tot 34 dagen per jaar thuiswerken, terwijl u nog steeds wordt belast in het land waar u uw activiteit gewoonlijk uitoefent.

23 september 2021

Tot nu toe was dit slechts 24 dagen per jaar mogelijk. Maar wegens het groeiende succes van telewerken hebben België en Luxemburg beslist deze maatregel uit te breiden tot 34 dagen per jaar. Goed nieuws dus.

Algemeen principe voor grensarbeiders

Wanneer in een ander land wordt gewerkt, moeten in dat land vaak belastingen worden betaald. Als u in België woont en een beroepsactiviteit uitoefent in Luxemburg wordt u in principe in Luxemburg belast.

Maar hoe zit het met telewerkdagen? Als we vasthouden aan het algemene principe, moet het loon dat wordt ontvangen voor thuis gewerkte dagen worden belast in de woonstaat, d.w.z. in België. Dezelfde regel geldt voor Luxemburgse onderdanen die in België zijn tewerkgesteld.

Tolerantieregel voor niet-Covid-telewerk

Het belastingverdrag tussen België en Luxemburg voorziet echter in een tolerantieregel voor Belgische of Luxemburgse grensarbeiders die hun beroepsactiviteit gedurende maximaal 24 dagen per jaar uitoefenden buiten hun staat van gebruikelijke activiteit.

Zij blijven dan uitzonderlijk belast worden in het land waar de activiteit normaal wordt uitgeoefend en niet in het land waar zij wonen (en waar zij thuis werken).

Telewerken tijdens de Covid-crisis

De bovenstaande tolerantieregel geldt alleen voor telewerkdagen waarin in de arbeidsovereenkomst is voorzien. Er is dus geen enkel verband met de maatregelen ter bestrijding van Covid-19.

Voor telewerkdagen wegens de maatregelen ter bestrijding van Covid-19 heeft België een akkoord gesloten met Luxemburg. Volgens dit akkoord worden deze dagen tijdelijk gelijkgesteld met werkdagen die worden gepresteerd in de staat waar de beroepsactiviteit normaal wordt uitgeoefend.

Bijgevolg worden deze telewerkdagen in het kader van corona niet in aanmerking genomen voor de berekening van de 24 dagen.

Meer tolerantie vanaf 2022

Met de Covid-19-crisis is telewerken steeds populairder geworden onder werknemers. En grensarbeiders zijn geen uitzondering op de regel. De autoriteiten hebben dus besloten zich aan deze nieuwe realiteit aan te passen. Daarom wordt vanaf 1 januari 2022 het maximumaantal dagen dat in het woonland mag worden gewerkt zonder fiscale gevolgen opgetrokken tot 34.

Dit betekent dat het loon voor telewerkdagen belastbaar is in het land waar de beroepsactiviteit gewoonlijk wordt uitgeoefend, voor zover het aantal van deze dagen in totaal niet hoger is dan een totaal van 34 dagen gedurende het belastbare tijdperk.

Een voorbeeld. Didier woont in België en oefent zijn beroepsactiviteit gewoonlijk uit in Luxemburg. Hij is minder dan 35 dagen per jaar fysiek in België aanwezig om er te werken. Didier zal dus volledig belast blijven in Luxemburg. 

Hoe worden de 34 dagen berekend?

De tolerantieregel is alleen van toepassing op de dagen waarop de werknemer fysiek aanwezig is in zijn woonstaat en/of in een derde staat om zijn beroepsactiviteit uit te oefenen.

Bovendien telt elke dag die hij, zelfs gedeeltelijk, in zijn woonstaat en/of in een derde staat doorbrengt, voor de berekening van de 34 dagen als een volledige dag.

Wat doet Securex voor u?

Als u nog vragen hebt over grensarbeid of als uw werknemer aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoet, neem dan contact op met uw Securex Client advisor (via myHR@securex.be).

Bron(nen)

 

Fiscaal nieuws