Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Grensarbeiders: denk aan de formaliteiten vóór de eerste loonberekening van 2024

Grensarbeiders genieten van een fiscaal voordelig statuut. Ze blijven namelijk belast in hun woonstaat (Frankrijk), waardoor zij geen bedrijfsvoorheffing moeten betalen op hun loon in België. Om dit voordelig statuut te kunnen genieten, moeten een aantal formaliteiten vervuld worden.

12 januari 2024

Zolang deze formaliteiten niet in orde zijn, blijft er Belgische bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

Wat zijn de basisvoorwaarden van het statuut van grensarbeider

Een grensarbeider is een werknemer in loondienst die, ongeacht de nationaliteit:

 • Het enig duurzaam tehuis heeft in de Franse grensstreek
 • De werkzaamheid in loondienst uitoefent in de Belgische grensstreek
 • Deze werkzaamheid niet langer dan 30 dagen per kalenderjaar uitoefent buiten de Belgische grensstreek.

Lees meer hierover in ons thema over grensarbeiders op Lex4You

Wie van deze grensarbeidersregeling geniet, is uitsluitend belastbaar in Frankrijk (en dus niet in de werkstaat België).

Op de bezoldigingen van een grensarbeider moet dus  geen Belgische bedrijfsvoorheffing worden ingehouden.

Een noodzakelijke formaliteit- het attest 276 front/ grens

Om de hoedanigheid van grensarbeider te bewijzen, moet jouw werknemer het formulier 276 Front/ Grens “op eigen initiatief invullen en doen invullen” in twee exemplaren. 

Wij raden je wel aan om jouw werknemer hierin te begeleiden. Wordt deze formaliteit niet vervuld, dan is de gunstige grensarbeidersregeling niet van toepassing en kunnen de bezoldigingen in beide staten (België én Frankrijk) belast worden.

Stappenplan- hoe gaat dit “invullen en doen invullen” in zijn werk?

 • Jouw werknemer vervolledigt kader I van het formulier (in tweevoud) en geeft deze twee exemplaren aan jou als werkgever
 • Jij dient als werkgever kader II van het formulier in te vullen en je geeft beide exemplaren terug aan jouw werknemer
 • De werknemer bezorgt beide exemplaren aan de belastinginspecteur van zijn of haar woonplaats in Frankrijk
 • De Franse belastinginspecteur vervolledigt kader III van het formulier 276. Op die manier verklaart deze dat de werknemer voor de toepassing van de Franse belastingen als grensarbeider beschouwd wordt
 • Vervolgens bezorgt de inspecteur het tweede exemplaar terug aan jouw werknemer
 • De werknemer dient dit exemplaar vervolgens aan jou, de Belgische werkgever, te bezorgen.

Tegen wanneer moet het formulier ingediend worden?

Het tweede exemplaar van formulier 276 Front/Grens moet (volledig door alle partijen ingevuld) vóór de uitbetaling van het eerste loon van 2024 aan jou als werkgever bezorgd worden.

Dit is een absolute vereiste voor jouw werknemer om het statuut van grensarbeider te behouden. Aangezien dit statuut niet automatisch wordt verlengd, moet deze aanvraag jaarlijks hernieuwd worden.

Wat moet je doen in afwachting van het volledig ingevulde formulier?

Op basis van de verklaring van de Franse belastinginspecteur mag je de inhouding en doorstorting van de bedrijfsvoorheffing achterwege laten.

Zolang de werknemer het ingevulde formulier echter niet aan jou heeft overgemaakt, moet bedrijfsvoorheffing worden ingehouden en doorgestort alsof het om een niet-grensarbeider zou gaan. Zijn bovenstaande formaliteiten (nog) niet in orde? Breng dan zeker jouw Securex Client Advisor hiervan op de hoogte. De fiscus zal hier vanaf dit jaar systhematisch controles op doen. 

Welke bijkomende formaliteiten moeten nog vervuld worden?

Attest van daadwerkelijke bewoning en verklaring “verlaten van de grensstreek”

Omwille van het groot aantal aanvragen, zijn de Franse taxatiediensten niet altijd in staat om voldoende controles uit te voeren.

Daarom moeten de werknemers die aanspraak maken op de grensarbeidersregeling jaarlijks, samen met het formulier 276, een document bezorgen aan jou als werkgever waaruit de daadwerkelijke bewoning in de Franse grensstreek blijkt (rekening voor water, gas, elektriciteit,…).

De vereiste stukken ter beschikking houden van de administratie

Als werkgever dien je gedurende het ganse jaar, op de plaats waar de werknemer gewoonlijk de werkzaamheden uitoefent, volgende stukken ter beschikking te houden van de administratie:

 • Het volledig ingevulde en door de Franse administratie bevestigde formulier 276 Front/Grens
 • Het document waaruit de daadwerkelijke bewoning in de Franse grensstreek blijkt
 • Een telling van de dagen waarop de werknemer de grensstreek verlaat, met vermelding van de reden voor elk van deze verplaatsingen

Waar moet je zeker aan denken ?

Zijn bovenstaande formaliteiten (nog) niet in orde? Breng dan zeker jouw Securex Client Advisor hiervan op de hoogte. Er moet immers bedrijfsvoorheffing worden ingehouden op het loon van de grensarbeider zolang jij het tweede exemplaar van formulier 276 Front/Grens (volledig door alle partijen ingevuld) niet hebt gekregen.

De fiscus zal hier vanaf dit jaar systhematisch controles op doen. 

Fiscaal nieuws