Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Gewaarborgd loon tijdens een periode van gedeeltelijke werkhervatting

Gedeeltelijke werkhervatting na arbeidsongeschiktheid heeft de wind in de zeilen. De regels voor de betaling van gewaarborgd loon tijdens deze periode zullen binnenkort worden aangepast.

31 oktober 2022

Update van 18 november 2022: deze wet werd vandaag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze nieuwe regels treden vanaf 28 november 2022 in werking.

Huidige toestand

Momenteel ben je niet wettelijk verplicht om gewaarborgd loon te betalen tijdens de periode van gedeeltelijke hervatting van aangepast werk of ander werk bij ziekte of ongeval. In deze situatie is de werknemer onmiddellijk ten laste van het ziekenfonds. Deze regel geldt zowel voor arbeiders als voor bedienden. Dit noemt men de neutralisatie van het gewaarborgd loon.

Het is niet van belang of de arbeidsongeschiktheid van de werknemer tijdens de periode van werkhervatting dezelfde oorsprong heeft als de ziekte die heeft geleid tot de hervatting van aangepast werk, of dat het gaat om een andere ziekte of een ander ongeval.

Zo heeft een werknemer die na een burn-out re-integreert en griep krijgt, geen recht op gewaarborgd loon ten laste van zijn werkgever, maar kan hij onmiddellijk aanspraak maken op een uitkering van het ziekenfonds.

Zodra de periode van werkhervatting is afgelopen, zijn de gewone regels voor de betaling van het gewaarborgd loon weer van toepassing.

Nieuwe situatie

De bestaande regels worden vanaf 28 november 2022 gewijzigd. Op vraag van de sociale partners, die de kosten van de betaling van het gewaarborgd loon beter willen verdelen, zal de neutralisatie van het gewaarborgd loon in het kader van een gedeeltelijke werkhervatting in de tijd beperkt worden tot een periode van twintig weken vanaf de aanvang van de gedeeltelijke hervatting.

Voorbeeld

David hervat het werk halftijds bij zijn werkgever na een periode van arbeidsongeschiktheid. Deze hervatting werd toegestaan door de adviserend arts. Als hij ziek wordt, is hij onmiddellijk ten laste van het ziekenfonds.

  • Momenteel geldt deze regel voor de volledige duur van de gedeeltelijke werkhervatting
  • In de nabije toekomst zal deze regel alleen gelden tijdens de eerste twintig weken. Als hij daarna ziek wordt, zal zijn werkgever eerst gewaarborgd loon verschuldigd zijn

Wist je dat?

  • Deze maatregel enkel geldt voor werkhervatting na een ziekte of een ongeval van gemeenrecht die is toegelaten door de adviserend arts van het ziekenfonds? Ze is niet van toepassing bij beroepsziekte of arbeidsongeval
  • Daarentegen niet vereist is dat de werknemer aangepast werk hervat bij dezelfde werkgever als die waarbij hij eerder was tewerkgesteld?

Vragen?

Securex helpt je een antwoord te vinden op je vragen:

  • Op Lex4You, in de dossiers over gewaarborgd loon, gedeeltelijke werkhervatting en het re-integratietraject
  • Dankzij de adviezen van onze Legal Advisors die je kan contacteren via myHR@securex.be

Bronnen

Welzijn op het werk
Ziekte en ongeval
Verlonen