Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Geldigheidsduur verlengd van maaltijdcheques en ecocheques die in 2021 zijn vervallen

Vanwege de gezondheidscrisis worden de maaltijdcheques en ecocheques die in 2021 zijn vervallen en niet werden gebruikt gereactiveerd, met een nieuwe geldigheidsduur van 12 maanden (voor de maaltijdcheques) of 24 maanden (voor de ecocheques). Deze maatregel is op 31 december 2021 in werking getreden.

4 januari 2022

Maaltijdcheques

De maaltijdcheque heeft in principe een geldigheidsduur van 12 maanden vanaf het ogenblik dat de cheque op de maaltijdchequerekening wordt geplaatst. De sanitaire crisis heeft echter een groot aantal sluitingen veroorzaakt.

De wetgever heeft bijgevolg beslist om de reactivering toe te laten van de cheques die in 2021 zijn vervallen. Concreet kent de uitgever van de maaltijdcheques opnieuw een maaltijdcheque toe aan de werknemer van hetzelfde bedrag als van de in 2021 vervallen cheques, zonder bijkomende kosten voor de werknemer of voor u.

Deze maaltijdcheque heeft een geldigheidsduur van 12 maanden, vanaf het ogenblik dat de cheque op de maaltijdchequerekening wordt geplaatst.

Ecocheques

Ook de papieren en elektronische ecocheques die in 2021 zijn vervallen worden heruitgegeven. Ook hier geeft de uitgever van de papieren en elektronische ecocheques opnieuw een cheque uit van hetzelfde bedrag als van de in 2021 vervallen ecocheque aan de werknemer, zonder bijkomende kosten voor de werknemer of u.

Deze cheque heeft opnieuw een geldigheidsduur van 24 maanden, vanaf de datum van zijn terbeschikkingstelling aan de werknemer indien het een papieren ecocheque betreft of vanaf het ogenblik dat de cheque op de ecochequerekening wordt geplaatst indien het een elektronische ecocheque betreft.

Geen fiscale of sociale gevolgen

De reglementering werd aangepast om te vermijden dat deze verlenging gevolgen zou hebben op de fiscale en sociale vrijstelling van de cheques.

Meer inlichtingen over de regels die deze fiscale en sociale vrijstelling van de maaltijdcheques en de ecocheques vindt u in ons dossier “Loon”.

Bron

  • Artikels 151 tot 153 van de programmawet van 27 december 2021 (1), Belgisch Staatsblad van 31 december 2021, 2de editie