Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Geen bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers bij aanwerving in het laatste trimester

Ben je van plan om jonge werknemers in dienst te nemen in de maanden oktober, november of december? Goed nieuws: mits naleving van enkele voorwaarden, hoef je voor die maanden geen bedrijfsvoorheffing in te houden op hun loon.

15 september 2022

Er moeten wel enkele voorwaarden worden nageleefd

Je hoeft in het laatste trimester geen bedrijfsvoorheffing in te houden op het loon van jouw jonge werknemers wanneer aan de volgende voorwaarden voldaan is:

  • De jonge werknemer voldoet aan de voorwaarden in de werkloosheidsreglementering. Dit betekent dat hij of zij:
    • Niet meer aan de leerplicht onderworpen is
    • Elke studie met volledig leerplan of leertijd heeft stopgezet
    • Alle activiteiten die door een studie, leertijd of opleidingsprogramma opgelegd zijn, heeft stopgezet
  • De jonge werknemer werd in het laatste trimester aangeworven 
  • Zijn of haar maandelijkse belastbare bezoldiging mag niet hoger zijn dan 3.625 euro (bedrag inkomstenjaar 2022)

Waarom deze vrijstelling van bedrijfsvoorheffing? 

Jonge werknemers die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, zullen geen belastingen moeten betalen voor het jaar van indiensttreding. Door hun laag inkomen bereiken zij dat jaar de grens van het belastbaar inkomen immers niet. 

Niet voor jonge werknemers die al gewerkt hebben in 2022 

De vrijstelling van bedrijfsvoorheffing zal enkel van toepassing zijn indien de jonge werknemer niet eerder in 2022 voor een andere werkgever werkte en daar een inkomen opbouwde.

Bevraag hem of haar hier dus zeker over alvorens u de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing toepast. Vergeet niet dat je als werkgever nalatigheidsinteresten en eventueel boetes betaalt, mocht je onterecht geen bedrijfsvoorheffing doorstorten aan de fiscus.

Bron

Bedrijfsvoorheffing