Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Gedeeltelijk uitstel betaling RSZ-bijdragen derde en vierde kwartaal kan aangevraagd worden

Als je bedrijf omwille van de crisis moeilijkheden heeft om de RSZ-bijdragen te betalen, kan je voor het derde en vierde kwartaal van 2023 een betalingsuitstel aanvragen. Doe je dat, dan moet je 7,07% van de netto basiswerkgeversbijdragen later betalen. Die betaling doe je dan gespreid over de vier kwartalen van 2025.

1 september 2023

De aanvraag voor uitstel wordt in de DmfA opgenomen.

Welke werkgevers komen in aanmerking?

Als je werkgever bent uit één van de volgende categorieën, kan je betalingsuitstel aanvragen:

  • Werkgevers die onderworpen zijn aan de cao-wet. Bijna alle werkgevers uit de privésector vallen onder deze mogelijkheid.
  • Autonome overheidsbedrijven en HR Rail.
  • Openbare zorginstellingen met de volgende NACE-codes:
    86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 en 88999

Let wel op, net als bij die automatisch berekende korting in de eerste twee kwartalen mag je onderneming geen banden hebben met een belastingparadijs.

Het gaat dus om dezelfde werkgevers als diegenen die in de eerste twee kwartalen van het jaar recht hadden op de automatische korting van 7,07% van de netto basiswerkgeversbijdragen.

Voor welke werknemers kan je gebruik maken van het uitstel?

Als je betalingsuitstel aanvraagt, is dat van toepassing op de patronale RSZ-bijdragen van je werknemers waarvoor je werknemersbasisbijdragen betaalt. De bijdragen voor werknemers zoals studenten en flexijobbers komen dus niet in aanmerking.

Tot wanneer wordt de betaling uitgesteld?

Omdat het om een betalingsuitstel gaat, moet je als werkgever uiteindelijk de volledige som van de patronale basisbijdragen betalen. Maar 7,07% van dat bedrag moet je dan pas samen met de RSZ-bijdragen van 2025 betalen.

Het totale bedrag van het betalingsuitstel voor het derde en vierde kwartaal wordt door de RSZ berekend. Dat bedrag moet dan gespreid over de vier kwartalen van 2025 terugbetaald worden.

Dat betekent dat je telkens één vierde van die som moet betalen, samen met de betaling van de patronale RSZ-bijdragen van 2025. Concreet moet je telkens één vierde van dat bedrag betalen op:

  • 30 april 2025
  • 31 juli 2025
  • 31 oktober 2025
  • 31 januari 2026

Voorbeeld

Als werkgever moet je in het derde en vierde kwartaal van 2023 telkens 20.000 euro patronale RSZ-basisbijdragen betalen. Je kan dan de betaling voor in totaal 2.828 euro (40.000 x 7,07%) uitstellen tot in 2025.

Je betaalt dus bovenop de patronale RSZ-basisbijdragen die je in elk kwartaal van 2025 moet betalen nog eens vier keer 707 euro.

Wat doet Securex voor jou?

Wil je het betalingsuitstel aanvragen, dan kan je je aanvraag via deze survey doorsturen. Wij sluiten de survey op 20 september af. We vragen je dan ook om die ten laatste op 20 september in te vullen.

 

Bron

RSZ-kortingen