Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Flitscontroles in de bouwsector in mei 2022

In de maand mei 2022 zullen de inspectiediensten flitscontroles houden in de bouwsector (PC 124).

15 april 2022

Een flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Flitscontroles hebben een informatief en preventief karakter, maar bij zwaarwichtige inbreuken zullen de inspectiediensten niettemin kordaat optreden en eventueel een proces-verbaal opmaken.

Door de controles op voorhand aan te kondigen, willen de inspectiediensten sociale fraude vermijden en hopen ze dat bedrijven zich nog snel in regel stellen.

Wat wordt er allemaal gecontroleerd?

Naast inbreuken op zwartwerk (RSZ-aangifte) en illegale tewerkstelling (single permit, arbeidskaarten en -vergunningen) zullen de sociale inspecteurs onder meer volgende zaken bekijken in uw onderneming:

  • Het arbeidsreglement, met inbegrip van alle werkroosters en de verplichte bijlagen (zoals de bijlage psychosociale risico’s)
  • De arbeidsovereenkomsten en bijlagen (deeltijdse arbeidsovereenkomsten, studentencontracten, uitzendcontracten)
  • De controlekaarten van werkloze werknemers
  • De Dimona-aangifte
  • De arbeidsongevallenverzekering
  • Het bewijs van aangifte van werk (AVW) en Checkin@work (C@W)

De inspecteurs gaan ook na of er geen sprake is van zelfstandigheid in de onderneming.

De sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) stelt een checklist van documenten ter beschikking die een sociaal inspecteur kan vragen tijdens een controle.

Wat doet Securex voor u?

Is uw arbeidsreglement niet meer up-to-date of bent u niet zeker dat u alle loon- en arbeidsvoorwaarden correct toepast? Neem dan zeker contact op met uw legal advisor via myHR@securex.be.

Wenst u een audit? Neem dan contact op met consultinglegal@securex.be.

Ontbreekt er nog een arbeidsdocument? Kijk dan even in onze e-Shop waar u verschillende modeldocumenten kan downloaden.

Bronnen

Bouwsector