Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen

Flitscontroles in de bouwsector in april 2023

In de maand april 2023 worden er flitscontroles gehouden door de inspectiediensten in de bouwsector (PC 124), waaronder elektrotechniek en metaal.

7 maart 2023

Een flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Flitscontroles hebben een informatief en preventief karakter, maar bij zwaarwichtige inbreuken zullen de inspectiediensten niettemin kordaat optreden en eventueel een proces-verbaal opmaken.

Door de controles op voorhand aan te kondigen, willen de inspectiediensten sociale fraude vermijden en hopen ze dat bedrijven zich nog snel in regel stellen.

Wat wordt er allemaal gecontroleerd?

Naast inbreuken op zwartwerk (RSZ-aangifte) en illegale tewerkstelling (single permit, arbeidskaarten en -vergunningen) zullen de sociale inspecteurs onder meer volgende zaken bekijken in jouw onderneming:

  • Het arbeidsreglement, met inbegrip van alle werkroosters en de verplichte bijlagen (zoals de bijlage psychosociale risico’s)
  • De arbeidsovereenkomsten en bijlagen (deeltijdse arbeidsovereenkomsten, studentencontracten, uitzendcontracten)
  • De controlekaarten van werkloze werknemers
  • De Dimona-aangifte
  • De arbeidsongevallenverzekering
  • Het bewijs van aangifte van werk (AVW) en Checkin@work (C@W)

De inspecteurs gaan ook na of er geen sprake is van (schijn)zelfstandigheid in de onderneming.

De sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) stelt verschillende checklists van documenten ter beschikking, die een sociaal inspecteur kan vragen tijdens een controle. Deze checklists stellen je in de gelegenheid een vorm van zelfcontrole uit te voeren.

Voor de elektrotechnische sector werd een nieuwe checklist ontwikkeld. De checklist voor de metaal- en technologiesector kreeg een update. De checklist voor de bouwsector blijft voorlopig hetzelfde.

Wat doet Securex voor jou?

Is je arbeidsreglement niet meer up-to-date of weet je niet zeker dat je alle loon- en arbeidsvoorwaarden correct toepast? Neem dan zeker contact op met jouw legal advisor via myHR@securex.be.

Ontbreekt er nog een arbeidsdocument? Kijk dan even in onze e-Shop waar je verschillende modeldocumenten kan downloaden.

Bronnen

Bouwsector
Flitscontroles