Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Flexi-jobs vanaf april uitgesloten in bepaalde sectoren en uitgebreid naar andere

Recent heeft de ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd. In een eerste ontwerp wordt het gebruik van de flexi-jobs naar bepaalde sectoren uitgebreid. Andere sectoren zullen dan weer uitgesloten worden via het tweede ontwerp. De nieuwe regels zouden normaal op 1 april 2024 in werking moeten treden.

29 februari 2024

Uitbreiding naar bepaalde sectoren

Het eerste ontwerp breidt de mogelijkheid om flexi-jobs uit te oefenen uit. Het gaat daarbij om een uitbreiding naar sectoren waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is. Concreet gaat het om de volgende sectoren:

  • Kinderopvang
  • Onderwijs in Vlaanderen
  • Publieke sport- en cultuursector in Vlaanderen

Deze uitbreiding zou vanaf 1 april 2024 in werking moeten treden.

Uitsluiting in andere sectoren

Het andere ontwerp voorziet in de afschaffing van de mogelijkheid om gebruik te maken van flexi-jobs. In de volgende sectoren hebben de sociale partners immers beslist dat ze geen gebruik willen maken van het systeem van de flexi-jobs:

  • PC voor de landbouw (PC 144)
  • PC voor de tuinbouw (PC 145), met uitzondering van de aanleg en het onderhoud van parken en tuinen
  • De dienstboden binnen het PC 323

Die beslissing wordt nu, zoals in de wet op de flexi-jobs voorzien wordt, vastgelegd in een koninklijk besluit. Ook dit koninklijk besluit zou op 1 april 2024 in werking moeten treden.  

Wat doet Securex voor jou?

Wij houden de verdere ontwikkelingen voor jou in de gaten. Zodra er meer nieuws is over deze wijzigingen, lees je het op Lex4You.

Heb je nog vragen over flexi-jobs? Dan kan je terecht bij je Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.  

Bron

Arbeidsovereenkomst