Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Flexi-jobs en arbeidsongevallen: vereenvoudigde berekening van de vergoeding

In 2015 werd het systeem van flexi-jobs in het Belgisch arbeidsrecht ingevoerd. Werknemers die voldoende uren werken bij een andere werkgever, kunnen sindsdien in negen sectoren bijverdienen als flexi-jobwerknemers. Ook gepensioneerden kunnen dat doen.

4 augustus 2022

Bij een arbeidsongeval was het voor arbeidsongevallenverzekeraars niet altijd makkelijk om de vergoeding voor flexi-jobwerknemers te berekenen. Een recent koninklijk besluit heeft die berekening vereenvoudigd. 

Op welke vergoeding hebben flexi-jobwerknemers recht bij een arbeidsongeval?

Vergoeding berekend op het basisloon: algemene definitie

De vergoeding waarop een werknemer recht heeft bij een arbeidsongeval, wordt berekend op zijn of haar basisloon. Dat basisloon is het bruto jaarloon waarop de werknemer, in dezelfde functie, recht had het jaar vóór het ongeval.

De berekeningsregels zijn anders voor voltijdse en deeltijdse werknemers. Die verschillen maakten het moeilijk voor arbeidsongevallenverzekeraars om het correcte basisloon voor flexi-jobwerknemer te berekenen.

 

De nieuwe definitie van het basisloon voor flexi-jobwerknemers

In een recent koninklijk besluit, dat op 1 augustus 2022 in werking is getreden, wordt daarom een specifieke definitie voor het basisloon van flexi-jobwerknemers vastgelegd. Zo worden de berekeningsregels voor de vergoeding bij een arbeidsongeval voor flexi-jobwerknemers vereenvoudigd.

Het basisloon voor een flexi-jobwerknemer is voortaan gelijk aan het gemiddelde loon van een maatpersoon. Dat is een werknemer die sinds meer dan één jaar dezelfde functie uitvoert in dezelfde onderneming als de betrokken flexi-jobwerknemer.

Stel jij enkel flexi-jobwerknemers te werk en werkt er dus geen maatpersoon bij jou? Dan wordt rekening gehouden met het loon dat sectoraal vastgelegd wordt voor een werknemer in dezelfde functie met één jaar anciënniteit. Als je als werkgever interne loonbarema’s in een cao zou hebben vastgelegd en er werkt geen maatpersoon in jouw onderneming, wordt rekening gehouden met de interne barema’s. Heb je geen interne barema’s, maar voorzie je een hoger loon in een arbeidsovereenkomst, dan wordt rekening gehouden met dat hogere loon.

Voor de berekening van het basisloon wordt ook rekening gehouden met premies of gelijkaardige voordelen die toegekend worden onafhankelijk van het aantal effectief gewerkte dagen. Het dubbel vakantiegeld dat als loon beschouwd wordt voor de berekening van het basisloon, bedraagt 7,67 % van het bruto jaarloon.

Wat is de impact voor jou als werkgever?

Voor jou als werkgever heeft deze nieuwe definitie van het basisloon voor flexi-jobwerknemers geen impact.

De vergoeding voor een arbeidsongeval wordt immers door de arbeidsongevallenverzekeraar betaald. Deze definitie is dan ook voor die verzekeraars bedoeld.

Meer weten?

Wil je meer info over de tewerkstelling van flexi-jobwerknemers? Raadpleeg dan ons dossier over de flexi-jobs.

Bron

Arbeidsongevallen