Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Flexi-jobs: een nieuwe wettelijke uitsluiting

Om een oneigenlijk beroep op flexi-jobs via uitzendkantoor uit te sluiten, heeft de wetgever dit uitdrukkelijk verduidelijkt.

27 april 2022

N.a.v. een wetswijziging inzake flexi-jobs, brengen we in onderstaand artikel deze vorm van tewerkstelling ter herinnering.

Wat is een flexijob?

Een flexi-job is een vorm van tewerkstelling waarbij een gepensioneerde of een werknemer die minstens 4/5 werkt bij één of meerdere andere werkgevers, aan zeer gunstige voorwaarden onbeperkt kan bijverdienen in de door de wet bepaalde sectoren.

Wie mag een flexi-job doen?

Dit zijn werknemers die al minstens 4/5de werken bij een andere werkgever en gepensioneerden.

Minimum 4/5 tewerkstelling voor werknemers

Een tewerkstelling in een flexi-job is enkel mogelijk indien de betrokken werknemer al minstens een 4/5 tewerkstelling heeft bij één of meerdere andere werkgever(s), in het derde kwartaal dat aan de flexi-job voorafgaat.

Gepensioneerden in flexi-jobs

Hoeveel een gepensioneerde kan bijverdienen hangt af van zijn leeftijd. Vanaf 65 jaar is dit onbeperkt. Voor zij die jonger zijn dan 65 jaar, hangt dit af van de persoonlijke situatie.

De flexi-jobber is niet tewerkgesteld via een uitzendkantoor bij dezelfde werkgever

Dit verbod is voortaan expliciet bij wet ingevoerd. 

Gedurende dezelfde periode van de arbeidsovereenkomst van de werknemer bij werkgever X, mag deze werknemer geen flexi-job uitoefenen als uitzendkracht bij werkgever X.

De eigen werknemer van een uitzendkantoor kan wel (nog steeds) als flexi-jobber met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid via hetzelfde uitzendkantoor bij een andere werkgever (gebruiker van het uitzendkantoor) tewerkgesteld worden.

Via deze wetswijziging wordt het achterpoortje definitief gesloten opdat de regelgeving inzake uitzendarbeid niet meer kan omzeild worden en dus om misbruik te voorkomen.

Vanaf wanneer geldt dit uitdrukkelijke verbod?

Op de 10de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad treedt deze wetswijziging in werking, met name op 7 mei 2022.

Wat doet Securex voor u?

Voor meer informatie inzake flexi-jobs kunt u ons dossier inzake deze materie raadplegen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw Securex Legal Advisor op het adres myHR@securex.be.

Bron

  • Wet van 1 april 2022 tot wijziging van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2022.
Voordelig verlonen
Arbeidsovereenkomst
Fiscale verminderingen
RSZ-kortingen