Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Energiecrisis: uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen goedgekeurd

De energiecrisis spaart niemand en veel werkgevers kampen met aanhoudende economische moeilijkheden. De regering heeft aangekondigd dat deze werkgevers uitstel van betaling kunnen vragen aan de RSZ.

28 september 2022

Een uitstel, voor welke betalingen?

Het uitstel betreft de aangegeven bijdragen voor het 3e en 4e kwartaal van 2022 en het 1e kwartaal van 2023, en het debetbericht jaarlijkse vakantie 2022.

Minnelijk afbetalingsplan zonder toepassing van sancties

In tegenstelling tot de klassieke afbetalingsplannen, bevatten deze bijzondere afbetalingsplannen in principe geen bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of verwijlintresten. Deze sancties zullen enkel worden toegepast indien het afbetalingsplan niet strikt wordt nageleefd.

Wij houden u op de hoogte van de procedure voor de invoering van het minnelijke betalingsplan zodra deze pagina beschikbaar is op de RSZ-site.

Bron

Sociale bijdragen (RSZ)