Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Een student aanwerven tijdens de paasvakantie?

Dit zijn alle regels op een rij

De paasvakantie staat weer voor de deur. U bent misschien van plan om tijdens die periode een student in dienst te nemen, dus brengen we even de regels in herinnering die u moet volgen.

28 maart 2022

Verlaagde socialezekerheidsbijdragen

Om voor de vrijstelling van gewone socialezekerheidsbijdragen in aanmerking te komen en alleen te worden onderworpen aan een solidariteitsbijdrage (5,42% werkgeversbijdrage en 2,71% werknemersbijdrage), moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • De student moet tewerkgesteld worden met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor de tewerkstelling van studenten
 • De student mag gedurende maximum 475 uren presteren (bij u of een andere werkgever) over het kalenderjaar. Let daarbij op dat:
  • Elk aangevangen uur meetelt als een volledig uur, ongeacht het aantal gewerkte uren
  • De Dimona-aangifte uiterlijk op de dag van aanvang van de prestaties moet gebeuren
  • Bij een laattijdige Dimona-aangifte, de RSZ de werkgever sanctioneert en alle uren aan de gewone socialezekerheidsbijdragen onderwerpt
 • De student moet worden tewerkgesteld buiten de verplichte aanwezigheidsuren in een onderwijsinstelling

Zodra één van deze voorwaarden niet vervuld is, moeten op het loon van de student de gewone socialezekerheidsbijdragen betaald worden.

Een tewerkstelling van meer dan 475 uren is echter toegestaan indien ze correct aangegeven wordt in de Dmfa: voor de periode die het contingent van 475 uren overschrijdt, moet u de studentenarbeid aangeven als onderworpen aan de gewone bijdragen.

Hoe controleert u het aantal reeds gepresteerde uren?

De werkgever moet een specifieke Dimona voor de student indienen. Deze mag niet louter de datum van indienst en uitdienst van de student vermelden, maar moet ook het aantal uren dat hij per kwartaal zal presteren, opgeven. Concreet:

 • Wanneer u een Dimona voor de student invult, wordt u automatisch ingelicht zodra het urencontingent overschreden is
 • De student zal zijn saldo eveneens kunnen raadplegen via de applicatie Student@work die hij gratis kan downloaden op zijn smartphone

Om te vermijden dat de arbeidsovereenkomst reeds gesloten is op het ogenblik dat u vaststelt dat het contingent overschreden is, kunt u uw student vragen om een attest voor te leggen dat het saldo van zijn contingent opgeeft, of zijn toegangscode indien hij daarmee akkoord gaat. Deze code heeft een beperkte geldigheidsduur.

Reserveer bovendien uw uren zo snel mogelijk door de Dimona-aangifte direct na het sluiten van de overeenkomst te doen (en ten laatste op de dag van aanvang van de prestaties). Zo vermijdt u dat een andere werkgever het contingent gebruikt nog voor de uitvoering van uw overeenkomst aanvangt.

Fiscaal ten laste van de ouders te blijven

Om fiscaal ten laste van zijn ouders te blijven, moet de student 3 voorwaarden vervullen:

 • Deel uitmaken van het gezin van zijn ouders op 1 januari van het aanslagjaar (2022)
 • Zijn bezoldigingen mogen geen beroepskosten in hoofde van zijn ouders vormen
 • Zijn netto-inkomsten mogen een bepaald bedrag niet overschrijden. Raadpleeg onze fiscolist 2022

Bedrijfsvoorheffing en eindbelasting

Heeft de studentenarbeid tot gevolg dat de student belastingen/bedrijfsvoorheffing moet betalen en zo ja, in welke mate? In principe moet er op elk uitbetaald of toegekend loon bedrijfsvoorheffing afgehouden worden.

In afwijking op die regel is er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de lonen die betaald of toegekend worden aan studenten die met een schriftelijke overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten in dienst genomen worden voor een duur van maximum 475 uren gespreid over een kalenderjaar. Concreet moet er geen bedrijfsvoorheffing afgehouden worden wanneer er geen gewone socialezekerheidsbijdragen doorgestort moet worden.

Indien de inkomsten van de student het vrijgestelde gedeelte overschrijden, dan zal hij zelf personenbelasting moeten betalen op basis van de gewone fiscale barema’s.

In elk geval moet de student een belastingaangifte invullen.

Betaling enkel via overschrijving

U mag uw student niet meer in cash uitbetalen. Het is in principe enkel toegelaten om uw werknemer giraal uit te betalen. Vraag daarom dus voortaan ook een rekeningnummer aan uw jobstudent.

Op zoek naar een model van studentenovereenkomst?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U kunt ons standaardmodel gratis downloaden in de rubriek Modeldocumenten > Arbeidsovereenkomsten op Lex4You.

Sociale bijdragen (RSZ)
Studenten
Arbeidsovereenkomst
Bedrijfsvoorheffing
Algemene regels rond verlonen