Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Een sectorakkoord en koopkrachtpremie in de horeca (PC 302)

Ook in de horecasector (PC 302) werd er ondertussen een beknopt akkoord bereikt voor 2023-2024. De enige opvallende maatregel in dit akkoord is de toekenning van een koopkrachtpremie. Wie er een moet toekennen en hoeveel lees je hier.

15 december 2023

Koopkrachtpremie

Je zal een éénmalige koopkrachtpremie onder de vorm van consumptiecheques moeten toekennen als je hoge of uitzonderlijk hoge winst hebt.

Hoge winst

De onderneming heeft in 2022 een verhouding winst/omzet (code 9901/code 70) tussen 2% en < 3%

Dan is het bedrag 125 euro

 

De onderneming heeft in 2022 een verhouding winst/omzet (code 9901/code 70) tussen 3% en < 10%

Dan is het bedrag 200 euro

Uitzonderlijk hoge winst

De onderneming heeft in 2022 een verhouding winst/omzet (code 9901/code 70) groter of gelijk aan 10%

Dan is het bedrag 375 euro

Met 2022 wordt verwezen naar het boekjaar waarvan de meeste maanden zich in 2022 bevinden. 

Wanneer het boekjaar afsluit op 30 juni, wordt verwezen naar het boekjaar dat afsluit in 2022. 

Merk ook op dat ondernemingen met een verhouding operationele winst/omzet van minder dan 2% geen koopkrachtpremie moeten betalen. 

Bijzondere voorwaarde bij verkoop van activa

De voorwaarden hierboven worden bekeken op het niveau van de juridische entiteit en moeten op autonome wijze behaald zijn.

Je kan  tegen 20 december 2023 een validatie vragen aan het paritair comité dat de code 76A niet in aanmerking wordt genomen door uitzonderlijke winsten gelinkt aan de verkoop van activa (en niet  aan bedrijfswinst) om de financiële gezondheid van het bedrijf te kunnen garanderen.

Welke werknemers hebben recht op de koopkrachtpremie?

Al jouw werknemers, met uitzondering van de studenten en flexi-jobs,  hebben recht op deze premie onder de volgende voorwaarden:

  • Op 30 november 2023 in dienst zijn
  • Een anciënniteit in de onderneming hebben van minstens 6 maanden,
  • Pro rata de effectieve en gelijkgestelde (overeenkomstig het Koninklijk Besluit 1967 betreffende de jaarlijkse vakantie) prestaties tussen 1 december 2022 en 30 november 2023 
  • Voor deeltijdse werknemers wordt de premie pro rata toegekend op basis van hun arbeidsregime op 30 november 2023.

Andere bepalingen uit het akkoord

  • De cao’s met betrekking tot tijdskrediet einde loopbaan, economische werkloosheid en risicogroepen worden verlengd voor 2 jaar.
  • Het minimumloon voor studenten van 18 tot en met 20 jaar zal voortaan 90% van het baremaloon zijn (in plaats van 100%).

Wat doet Securex voor jou?

Binnenkort kan je de volledige analyse van dit sectorakkoord raadplegen op Lex4You onder Paritaire comités > PC 302 > Tewerkstellingsakkoord > Tewerkstellingsakkoord 2023-2024. Daar zal je niet enkel alle details van dit akkoord kunnen terugvinden, maar ook algemene informatie die deze afspraken kadert in bijvoorbeeld nationale wetgeving.

We gaan je binnenkort ook bevragen over het resultaat van de verhouding van je winst ten opzichte van je omzet de juiste koopkrachtpremies te kunnen rekenen voor je werknemers. Hou je mailbox dus zeker in de gaten!