Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Een fiscaalvriendelijke winstpremie als beloning voor je werknemers

Hebben jouw werknemers uitstekend gewerkt en wil je hen belonen door een deel van de winst aan hen uit te keren? Dan kunnen winstpremies een interessant bonussysteem zijn. Vaak houden werknemers immers netto dubbel zoveel over van een winstpremie in vergelijking met een traditionele bonus.

3 mei 2023

Wat zijn de troeven van winstpremies?

 • Je betaalt geen werkgeversbijdragen (RSZ)
 • Je werknemer betaal slechts 7% belasting op de winstpremie
 • Het is heel eenvoudig in te voeren
 • Je hoeft je geen zorgen te maken om er de loonnorm mee te overschrijden

Wat zijn de aandachtspunten bij winstpremies?

 • De werknemer betaalt 13,07% solidariteitsbijdrage
 • De winstpremie is niet aftrekbaar voor jou als werkgever
 • De winstpremie mag maximaal 30% van de totale brutoloonmassa bedragen

Wat is een winstpremie?

Via het systeem van winstpremies kan je de winst van een boekjaar deels of zelfs volledig toekennen aan jouw werknemers, in de vorm van een geldbedrag.

Kan ik bepaalde werknemers meer of minder toekennen ?

Wanneer je een winstpremie toekent, moet je dat doen voor alle werknemers in de onderneming. Een verschillend bedrag per werknemer is mogelijk, binnen bepaalde wettelijke grenzen. Je kan namelijk kiezen uit volgende vormen van winstpremies: 

Identieke winstpremie

Alle werknemers krijgen een gelijk bedrag, of een gelijk percentage van het loon.

Gecategoriseerde winstpremie

Werknemers krijgen een verschillend bedrag, volgens een verdeelsleutel met objectieve criteria zoals anciënniteit, functie, …

Hoeveel administratie komt er kijken bij het invoeren van winstpremies ?

Het toekennen van identieke winstpremies is verrassend eenvoudig. Er zijn slechts twee formaliteiten nodig:

 • De algemene vergadering beslist met gewone meerderheid van de stemmen om winstpremies toe te kennen
 • De notulen van die vergadering moeten de wettelijk verplichte vermeldingen over de winstpremie bevatten

Bij het toekennen van een gecategoriseerde winstpremie doorloop je een iets striktere procedure, om de eerlijke behandeling van alle werknemers te garanderen. Er moet in dat geval een cao of een toetredingsakte opgemaakt worden.

Met de modeldocumenten van Securex kan je vlot identieke of gecategoriseerde winstpremies invoeren. Mail naar salaryoptimization@securex.be en wij helpen je graag verder.

Hoeveel belasting wordt er afgehouden van winstpremies ?

Bij de werknemer wordt er slechts 7% als belasting ingehouden.

Voor de werkgever is de winstpremie evenwel niet aftrekbaar.  

Hoeveel RSZ wordt er afgehouden van winstpremies ?

Als werkgever betaal je geen werkgeversbijdrage aan de RSZ, terwijl die normaal gezien 25% bedraagt.

Bij de werknemer wordt er wel 13,07% RSZ afgehouden als solidariteitsbijdrage.

Kan ik onbeperkt winstpremies toekennen ?

Neen, er is een limiet. Het totaalbedrag van de premie mag bij afsluiting van het betreffende boekjaar maximum 30% van de totale brutoloonmassa bedragen.

Kan ik winstpremies combineren met een loonbonus ?

Ja, je kan winstpremies combineren met een loonbonus. Beide systemen staan immers los van elkaar:

 • Een winstpremie is – zoals de naam zegt – altijd gelinkt aan de realisatie van winst
 • Een loonbonus is niet gelinkt aan winst, maar aan de verwezenlijking van collectieve doelstellingen

Telt een winstpremie mee voor de loonnorm ?

Neen, de winstpremie wordt niet meegerekend voor de berekening van de loonkostontwikkeling en valt dus buiten de loonnorm.  

Dubbel zoveel nettoloon voor Rudy

Voorbeeld:
De firma PanyCom is een jonge onderneming met één werknemer genaamd Rudy. Bij het afsluiten van het boekjaar op 31 december 2022 is er een winst (vóór belasting) van € 3.000. De algemene vergadering beslist om die winst volledig toe te kennen aan het personeel, met andere woorden aan Rudy.

PanyCom kiest voor het systeem van winstpremies. Hierdoor zal Rudy netto € 1.940,28 ofwel bijna 65% overhouden van de € 3.000 premie.

Ter vergelijking: van een traditionele cash bonus zou Rudy slechts € 970,14 ofwel amper 32,3% overgehouden hebben. Op zo’n cash bonus wordt immers 13,07% RSZ en maximum 53,5% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Dankzij het systeem van winstpremies geeft PanyCom in de praktijk dus een dubbele beloning aan Rudy, vergeleken met een cash bonus met hetzelfde brutobedrag.

Wat doet Securex voor jou?

Hoe kunnen wij je helpen? | Securex

Fiscaal nieuws